AI ще замени стотици редактори в германския Bild

Изкуственият интелект ще играе все по-значима роля в медиите
(снимка: CC0 Public Domain)

Най-големият масов вестник в Германия уволнява редактори, коректори и секретарки. Те ще бъдат заменени от изкуствен интелект, съобщават местните медии.

Германската медийна компания Springer съкращава стотици работни места в Bild и възлага по-голяма част от работата на изкуствен интелект. Редакционните мениджъри на Bild са информирани по имейл, че издателската компания елиминира всички „продукти, проекти и процеси”, които „никога повече не могат да бъдат икономически успешни”, поради промени в бизнес средата.

10 от 15-те регионални издания ще бъдат затворени до края на годината. Печатното издание на Bild ще работи по платен модел, повечето от статиите ще се основават само на материали от новинарския портал за абонатите, а дейностите по публикуване ще се изпълняват с помощта на изкуствен интелект.

Трансформацията включва „прекратяване на работата в сегашния ѝ вид” на директора на редакцията, редактора на вестника, редактора на изображения, коректора и секретаря на редакцията. В резултат на това ще бъдат съкратени стотици работни места, защото „за съжаление ще трябва да се разделим с колеги, чиито задачи в дигиталния свят се изпълняват от изкуствен интелект”, гласи писмото, на което се позовават германски медии.

Концепции, базирани на онлайн публикации и изкуствен интелект, ще бъдат внедрени в практиката на немското издание от юли. Преструктурирането ще приключи в началото на 2024 г. и се очаква да увеличи печалбата на компанията със 100 милиона евро през следващите три години.

Най-голямата застъпническа група в индустрията, Асоциацията на германските журналисти (DJV), отхвърля плановете на Springer и настоява компанията да предостави други възможности за работа на колегите си при съкращения.

Франк Уберал, президент на DJV, отбеляза, че Bild е най-доходоносното издание на Springer. Той смята, че реформата е не само „антисоциална”, в противоречие с принципа на социалната отговорност, но и „изключително глупава”, тъй като съкращаването на регионалната мрежа би довело до намаляване на нивото на обслужване на читателите, които се интересуват от местни събития, и в крайна сметка – до загуба на читатели.

По последни данни, към края на 2022 г. Bild е продавала 1,1 милиона копия от публикациите си на ден. Преди десет години, през последното тримесечие на 2013 г., дневният тираж беше над два пъти по-голям – 2,44 милиона.

Коментари по темата: „AI ще замени стотици редактори в германския Bild”

добавете коментар...

  1. Никой

    Ето го резултата от изкуствения интелект, но дали някой човек ще го чете (дори в интернет), като знае че е от машина?

Коментар