Близо 60% от ИТ компаниите у нас са български

Над две трети от ИТ фирмите у нас са позиционирани в столицата София
(снимка: CC0 Public Domain)

Повечето компании на ИТ пазара у нас имат предимно българска собственост, намират се в София и са продуктово-ориентирани, по данни на Job Board за ИТ специалисти на Dev.bg.

Проучването обхваща над 1300 ИТ компании. 59,75% от тях са с българска собственост, а останалите 40,25% – с централен офис в чужбина, сочат данните, валидни към 31 октомври 2023 г.

Най-голям брой разкрити ИТ офиси има в София, които представляват почти 64% от общия брой офиси на технологичните компании у нас. Варна дава много силна заявка за второто място с 10,96%, като изостава от Пловдив само с 6 процентни пункта.

Бургас, Русе и Велико Търново също се радват на интерес при разкриването на нови офиси на ИТ компании. В сегмента “Други” присъстват по-малък брой клонове в градове като Плевен, Габрово, Благоевград, Перник, Стара Загора, Казанлък, Троян, Шумен и др.

Микро (с по-малко от 10 ИТ експерти) и малките (с 10-30 ИТ специалисти) фирми водят в класацията с по над 30% присъствие за сметка на големите (с повече от 70 ИТ експерти) и средните (с 31-70 ИТ специалисти) бизнеси, които са с по около 15% за всяка категория.

От анализа на Dev.bg става ясно още, че преобладават продуктовите компании (896 на брой), следвани от консултантските (466), доставчиците на услуги (378) и внедрителите на софтуерни системи (също 378). Компаниите се причисляват към една, две или няколко от посочените дейности, което е и причината общият брой на фирмите значително да надхвърля 1300.

Според проучването, в екипите на над две трети от компаниите ИТ професионалистите са повече от 50% от всички служители, докато в останалите близо 30%, те представляват по-малка част от екипа – до 50 процента.

Коментар