Интеграцията на ИТ системи – предизвикателства и решения

Интеграцията от следващо поколение ще изисква и „строители” на интеграционна фабрика от следващо поколение, казва Свилен Станчев, IBS България (снимка: Рада Станева / TechNews.bg)

Интеграцията между отделните ИТ системи винаги е имала своите специфични особености и трудности, които са свързани с поддръжката, съчетаването им, както и със съхраняване на документацията за системите. Предизвикателствата пред икономиката, базирана на API (приложни програмни интерфейси), не са малко, но са налице ефективни решения за справяне с тях, стана ясно от лекция на Свилен Станчев, търговски директор на IBS България, по време на традиционното събитие IT Compass 2023, което компанията организира ежегодно. 

Когато е изнесена в определен слой чрез т.нар. “Enterprise Service Bus” (ESB), интеграцията на нови системи е много по-лесна, обясни Станчев. Основните задачи по управлението са свързани с разделянето на вътрешни от външни API, гарантиране на сигурността, правилно съхраняване на документацията (която автоматично се променя) и не на последно място – анализ на картината на всичко, което се случва с дадената система.

Специалистите от IBS България акцентират върху концепцията за т.нар. “event streaming” услуга, при която клиентите се абонират за определени събития. Важно е тези ивенти/събития да се класифицират, за да се приложат различни подходи към тях. Три групи събития се разграничават –  бизнес, системни и технически. Съответно подходът към дефинираната от конкретните събития архитектура се базира на пет определени стъпки:

  • Откриване – определяне какви данни се генерират от системата;
  • Оценка – отчитане кои от събитията носят стойност;
  • “Бънделиране” – т.е. комбиниране на различни събития;
  • Публикуване – разпространение на информацията, за да се знае какво се случва със системата;
  • Управление.

„Събитията не би трябвало да се бъркат със съобщенията – които са например текуща кореспонденция от типа „запитване – отговор на запитване”, целеви доставки и други, поясни Станчев. Освен това тези събития могат да се управляват от един API портал на самообслужване, чрез решението за бизнес потребители на IBM.

Ползите от внедряването на този тип архитектура са очевидни, защото има скалируемост, данните се обработват в реално време, системите се разделят и се постига гъвкавост. Когато създаването на съответната архитектура е процес, движен от събитията, това води до значително оптимизиране на ресурсите.

Интеграцията от следващо поколение ще изисква и „строители” на интеграционна фабрика от следващо поколение, обобщи Станчев.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар