Шест предизвикателства в работата по ИТ проекти

Регулаторната отчетност представлява над 85% от работата по проекти, разкри Даниела Димитрова от IBS България (снимка: Рада Станева / TechNews.bg)

При работата по ИТ проекти е особено важно да се познават добре регулаторните рамки и изисквания. По-голяма част, 85,7%, от работата по проекти е свързана с регулаторна отчетност, сподели опита си Даниела Димитрова от IBS България по време на ежегодното събитие IT Compass 2023, организирано от компанията.

Тя се спря на шест основни предизвикателства в работата по проекти, основно в банковия сектор, когато става дума за съобразяване с изискванията на Регулатора:

  • на първо място трябва да се познава индустрията, защото освен познаването на законите “трябва да умеем да ги четем и тълкуваме в съответствие със заложените изисквания”;
  • на второ място е добре да се дефинира специфичният речник, за да могат всички ангажирани с процеса да говорят на един разбираем език и да ползват еднаква бизнес терминология;
  • на трето място идва необходимостта от изграждане на ефективна работна комуникация между екипите, т.е. трябва да има екипност;
  • на четвърто място е планирането и проектирането, което трябва да отчете динамиката в променящите се изисквания от страна на Регулатора или други зависимости;
  • на пето място е качеството на данните, което води до намиране на гъвкави решения;
  • на шесто място е необходимо да се идентифицират реалните собственици на данните, което е особено важно при работа с регулации.

На събитието IT Compass, организирано ежегодно от IBS България, специалисти от компанията разкриват актуални тенденции в решенията за корпоративни информационни системи, които оказват съществено влияние върху дейността на организациите. Фокусът тази година беше върху управлението на данните и навлизането на изкуствения интелект, предизвикателствата пред API икономиката и др. Визионерското събитие съвпадна и с 20-годишнината на IBS България.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар