Следващият интернет бум: свързаните коли

Около 62,3 милиона потребители по света ще имат интернет достъп чрез автомобилите си през 2016 г., което е доста повече от 970-те хиляди в края на 2009, твърдят анализаторите от iSuppli (прогноза).

„Тъй като смартфоните станаха по-достъпни и вездесъщи, потребителите вече искат интернет свързаност и в колите си“, казва Егил Юлюсен, анализатор в iSuppli. Според него, автомобилните производители вече работят за удовлетворяване на тази потребност чрез добавяне на различни форми на интернет свързаност в автомобилите.

Свързаност в колите

Интернет свързаността в автомобилите се въвежда чрез внедяване на телематични системи, използващи или вградени решения, или интерфейси тип „свободни ръце“ към информационната или навигационната система. Става дума за решения, които се изграждат на базата на информационно съдържание, движещо се чрез безжични комуникации към и от колата.

Телематичните системи в момента използват нискочестотна свързаност и не са предвидени за интензивно ползване на интернет приложения. Това обаче ще се промени с нарастването на броя на интернет връзките в автомобилите през следващото десетилетие.

Първите автомобилни интернет системи дойдоха не от производителите на автомобили, а чрез смарт телефони с тарифни схеми за пренос на данни, които можеха да се използват в комбинация с телематични системи за мобилни устройства, като например Ford Sync. Изключение беше BMW, която въведе вградена телематична система с план за данни в своята 7-ма серия в Германия.

Друго изключение беше системата за свързване на клетъчен телефон с WiFi рутер, въведена за първи път от Chrysler през 2008 г., която сега вече е достъпна и в моделите на Cadillac и Volkswagen.

Системите за свързване на клетъчен телефон с WiFi рутер се вграждат в автомобилите и могат да се използват от което и да е устройство с Wi-Fi свързаност в или около колата. Подобни продукти вече предлагат и някои американски мобилни оператори като Sprint и Verizon, но тези системи не са свързани към каквато и да е налична инфо-система в автомобила.

И двата вида системи имат светло бъдеще. През следващите няколко години двете категории ще имат очевидни различия, но в дългосрочен план им предстои да се слеят.

Информационна супер-магистрала

Интернет приложенията и съдържанието ще започнат да оказват огромно въздействие върху шофьорите на автомобилите и пътниците им през следващото десетилетие. Без съмнение това ще доведе до нови и иновативни интернет приложения, фокусирани върху автомобила, както и съответни услуги.

Естествено ще има ограничения за ползването им заради присъщото свойство на тези приложения да разсейват хората зад волана. Ще се появят по-добри интерфейси за управление, които предполагат минимално внимание от страна на шофьора и съответно минимално разсейване.

Коментар