„Цифрова Европа” финансира летни училища по програмиране

Бизнесът очаква цифрови умения от кандидатите за работа
(снимка: CC0 Public Domain)

Два проекта за подобряване на цифровите уменията на младите хора и подготовката им за кариера в областта на технологиите ще бъдат финансирани по програма „Цифрова Европа”, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията, което е национален координатор на програмата. Предстои подписване на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна помощ.

В рамките на проектите ще бъдат разработени интерактивни методи за преподаване и учене, като летни училища във виртуални лаборатории и курсове за програмиране. Ще бъде създадена връзка между индустрията, университетите и училищата, за да се осигурят цифровите умения, които бизнесът очаква от кандидатите за работа, уточниха от МТС.

Новите проекти, които ще бъдат финансирани по програма „Цифрова Европа”, са общо 3, като в тях участват 8 български организации. Очакваното безвъзмездно европейско финансиране е над 1 млн. евро. Конкурсите бяха отворени от 11 май до 26 септември 2023 г.

Сред проектите, които ще получат подкрепа, е и внедряването и демонстрирането на Общата европейска референтна рамка за енергоспестяващи приложения. Крайните потребители ще получат полезна и удобна за ползване информация за икономии на енергия и същевременно ще се укрепва стабилността и устойчивостта на електроенергийните мрежи.

Коментар