Изоставаме от европейската цел за цифрови умения

Основният приоритет пред нашето общество през следващите години трябва да е именно инвестиция в цифровите умения на всяко ниво, заяви министър Йоловски (снимка: Министерство на електронното управление)

Очаква се около 52% от българите да притежават базови цифрови умения до 2030 г., заяви министърът на електронното управление Александър Йоловски по време на представянето на индекса за цифрово овластяване за 2023 г. на Consumers Digital Epowerment.

Според него, дори заложеният през призмата на националните прогнозни траектории процент да бъде достигнат и надвишен, е крайно недостатъчно и трябва да бъдат предвидени допълнителни мерки и дейности за достигане на средноевропейската цел от 80% граждани с базови цифрови умения до 2030 г.

„Делът на гражданите със съществени умения за създаване на цифрово съдържание трябва са бъде увеличен, за да постигнем необходимият за страната ни цифров преход”, каза още Йоловски. Той отбеляза, че основният приоритет пред нашето общество през следващите години трябва да е именно инвестиция в цифровите умения на всяко ниво.

Междувременно днес изтича срокът за предложения и коментари по публикуваните от Министерството на електронното управление за обществено обсъждане проект на Национална стратегическа пътна карта за цифрова трансформация и актуализиран вариант на документ „Цифрова трансформация на България за периода 2024-2030”.

„В двата документа е очертан пътят за постигане на национални цифрови цели и индикатори за цифрова трансформация в страната до 2030 г., но въпреки всичко е необходимо да бъдем гъвкави и бързо адаптивни, за да успеем да постигнем достатъчно добри резултати в сектора”, подчерта министър Йоловски.

Коментар