Пет водещи тенденции в ИТ индустрията

Глобалните обяви за работа, споменаващи нови AI технологии, са се увеличи 21 пъти в периода 2016-2023 г. (снимка: Grafon)

ИТ е най-бързо развиващата се индустрия в света и тази тенденция ще продължи и в обозримо бъдеще. Новите технологии се внедряват с бързи темпове на глобално ниво и именно те правят възможни новите бизнес модели и иновативните услуги. Технологиите не само оформят бизнес пейзажа, но и създават ново търсене на специализирани ИТ умения.

Пет водещи тенденции, които оформят ИТ индустрията днес, очертава нов доклад на компанията Grafton, озаглавен „Глобални HR тенденции в сферата на информационните технологии през 2023 г.”.

  1. Изкуствен интелект

Много компании интегрират AI в съществуващите си платформи, докато други направо поставят AI в центъра на своите бизнес услуги. Вече е налице засилено търсене на специалисти по изкуствен интелект: според доклад на LinkedIn, глобалните обяви за работа, споменаващи нови AI технологии, са се увеличи 21 пъти в периода 2016-2023 г.

  1. Анализ на големи данни

Размерът на глобалния пазар за анализ на Big Data беше оценен на 271,83 милиарда долара през 2022 г.  и се очаква да нарасне от $307,52 млрд. през 2023 г. до $745,15 млрд. до 2030 г., с CAGR (сложен годишен темп на растеж) от 13,5% през прогнозния период. Анализът на големи данни става все по-достъпен и важен за компании от всякакъв мащаб. Тъй като все повече бизнес организации прехвърлят дейността си онлайн и дигитализират своите дейности, те получават по-голям достъп в реално време до анализи, базирани на данни. Съвременните фирми все повече използват AI и анализирането на големи данни, за да получат конкурентно предимство.

  1. Облачни изчисления

Тъй като бизнесът става все по-дигитализиран, количеството данни, които трябва да събира и анализира, нараства експоненциално. Иновациите в изчисленията в облака улесняват бизнеса при съхраняването и достъпа до тези данни и то без големи първоначални инвестиции. До 2026 г. 75% от организациите ще приемат модела на дигитална трансформация в облака (Gartner, 2023). Експертните прогнози сочат, че пазарът на облачни изчисления ще достигне 1 554,94 милиарда долара до 2030 година.

  1. Киберсигурност

Киберпрестъпността е постоянна заплаха за бизнеса, която струва на световната икономика около 445 милиарда долара всяка година. Индустрията за киберсигурност непрекъснато се развива, поради променящите се регулации около данните и неприкосновеността на личния живот. Няколко са факторите, влияещи на засилващата се необходимост от киберсигурност:

  • Бизнесът все повече дигитализира своите операции и приема облачни системи и IoT устройства. Тези технологии съхраняват и прехвърлят огромни количества чувствителни данни, давайки на киберпрестъпниците повече възможности за атака.
  • Кибератаките стават все по-напреднали, включващи ATP, ботове и автоматизирани инструменти за злонамерен софтуер. Нещо повече, киберпрестъпниците сега обикновено действат в групи, като най-сложните атаки включват десетки или дори стотици хора.
  • Докато киберпрестъпниците преди са се фокусирали повече върху големите корпорации, сега те атакуват бизнеси от всякакъв мащаб. Малките и средните предприятия са изложени на най-голям риск, защото само 18% предприемат подходящи мерки за сигурност.
  1. 5G услуги

От старта си през 2019 г. 5G е с най-динамичен растеж от всички поколенията мобилни технологии, далеч изпреварвайки 3G и 4G. 5G услугата дава възможност за нови технологични екосистеми, предлагайки до 100 пъти по-бърз трансфер на данни от 4G и безкрайни възможности за интелигентни градове и домове и удобни търговски преживявания.

5G услугата вече е често срещана в страни като Великобритания, Китай, САЩ, Япония и Южна Корея и се разпространява на нови пазари като Бразилия и Индия. Докато Африка на юг от Сахара в момента има по-малко от 1% от 5G покритието, експертите очакват тази цифра да достигне най-малко 16% до 2030 г.

Глобалният пазар на 5G услуги ще достигне 2,208 милиарда долара до 2030 г., сочат прогнозите. 5G икономиката ще създаде между 3,8-4,6 милиона работни места само в САЩ до 2030 г.  Мобилните абонаменти за 5G мрежи ще достигнат 4,4 милиарда до края на 2027 г.

Коментар