БАСКОМ: ИТ индустрията трябва да е в сърцевината на Бранда България

ИТ секторът има добра репутация, успешни истории и видимо развитие
(снимка: CC0 Public Domain)

ИТ индустрията в България продължава да бъде номер едно по фонд работна заплата с 4 млрд. лв., по принос в развойната дейност и по дял на износа на услуги от 30%, съобщиха от софтуерната асоциация БАСКОМ.

„Готови сме да дадем своя принос, за да подпомогнем цялата останала част от българската икономика да премине през новите технологични предизвикателства” – това послание отправиха мениджърите на най-влиятелните софтуерни компании по време на пролетна среща в Бургас, съпътствана от дискусии за развитието на местната екосистема с представители на образователния сектор в града, местните власти и партньорски организации.

Достъпът до талант, подобряването на средата за развитие и върховенството на закона остават ключови приоритети за високотехнологичните бизнеси в България, които вече общо представляват над 20% от икономиката на България, подчертаха от БАСКОМ. Асоциацията настоява за запазване на данъчно-осигурителната рамка като конкурентно предимство за развитие на бизнеса, което заедно с привличането на инвестиции е от ключово значение.

„Предстои ни важно обединение на всички асоциации, представляващи високотехнологичните индустрии. С Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) даваме заявка да сме активен участник в новия Национален съвет за тристранно сътрудничество, защото бъдещето е технологично и това касае пряко не само икономиката, но и всички обществени сектори”, каза Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ и УС на БРАИТ.

Мениджъри на компании потвърдиха мигрирането на ИТ таланти в градове извън София. Проблемът обаче е, че бизнесът не открива офиси в страната, защото няма достатъчно ИТ таланти на място, а младите не остават в родните си градове, заради липса на достатъчни кариерни възможности. Същевременно има активни местни администрации, които осъзнават този проблем и работят за преодоляването му – Община Бургас е добър пример в това отношение.

„Привличането на хора в Бургас е основен приоритет за нас. Новите ни проекти са насочени изцяло в тази посока – ще правим Студентско градче и нова общинска Детска болница с най-модерно оборудване в сферата на телемедицината”, разказа Ивелина Стратева директор на дирекция „Икономика и стопански дейности” в Община Бургас.

Общината провежда политики за устойчиво развитие на образованието, което включва не само развитие на инфраструктурата, но и инвестиции в различни програми и проекти. Основен фокус ще бъде и създаването на национална Асоциация на ИТ училищата, съобщи Михаил Ненов, заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики”.

Темата Бранд България е сред основните акценти в дейността на БАСКОМ още от създаването на Асоциацията. „Ще дадем отговор на въпроса защо България е добро място за инвестиции, за развиване на бизнес и правене на устойчива кариера, осигуряваща качествен стандарт на живот”, заяви Марина Шидеров, член на управителния съвет на БАСКОМ.

Мениджърите на софтуерните компании са категорични, че ИТ индустрията трябва да е в сърцевината на Бранда България, тъй като има добра репутация, успешни истории и видимо развитие на сектора. „Да решаваме трудни технологични казуси е част от нашето конкурентно предимство”, убедени са софтуерните компании. Те настояват България да бъде промотирана като добро място за правене на кариера.

Специален акцент по време на събитието бе поставен върху двата проекта, по които БАСКОМ е партньор – SMACITE и Digital4Sustainability, съфинансирани по Програма Еразъм+ на Европейската комисия.

SMACITE цели да преодолее недостига на умения на техническите специалисти и инженерите, опериращи в областта на интелигентните градове с помощта на нова, адаптирана обучителна програма, комбинираща технически и нетехнически умения.

Digital4Sustainability е насочен към използване на цифровата устойчивост на Европа чрез проектиране, разработване, внедряване и регулиране на цифрови технологии за т.н. двоен преход – цифров (дигитален) и зелен, които осигуряват устойчиво развитие.

Коментар