Национален център ще ограничава неформалната икономика

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) създава първия по рода си Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Инициативата е част от четиригодишния проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Липсата на координация на национално равнище е една от основните причини усилията и борбата срещу сивата икономика досега да не регистрират необходимия и достатъчен резултат с устойчиви измерения, според АИКБ. Тази слабост може да бъде преодоляна посредством  институционализиране на усилията, чрез създаване на самостоятелна структура за системни стратегически действия с национален обхват по отношение ограничаването и превенцията на неформалната икономика.

Една от стъпките е именно изграждането на Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика към АИКБ, посочиха от асоциацията. Той ще бъде базиран в столицата, а дейността му ще подпомагат  шест регионални звена. С това на практика се създава национална мрежа за повишаване на обществената информираност за вредите от неформалната икономика.

Регионалните звена ще  осъществяват също наблюдение върху секторните и регионалните проявления на неформалната икономика, ще осигуряват обратна връзка и ще регистрират и обобщават подадени сигнали за проявление на неформална икономика, ще организират приемни дни, обучения и др.

Успехът на усилията за ограничаване на неформалната икономика би довело до  повишаване конкурентоспособността на легалния български бизнес,  до подобряване на условията на труд и жизнения стандарт в страната ни, надяват се от АИКБ.

Коментар