Вредата от AI за околната среда може да надмине ползите за устойчивостта

ИТ бизнесът следва да мисли за екологичните ефекти на изкуствения интелект отрано, на етапа на проектиране (снимка: CC0 Public Domain)

Потенциалът на изкуствения интелект (AI) да помогне на компаниите да измерват и оптимизират усилията си за повече устойчивост може да бъде засенчен от огромното негативно въздействие на технологията върху околната среда. ИТ секторът следва да мисли за екологичните ефекти на изкуствения разум отрано, още на етапа на замисляне и проектиране.

Въпреки че технологията на AI може да бъде разгърната по редица начини, за да помогне на компаниите да станат по-екологични и по-устойчиви, трябва да се признаят и очевидно отрицателните въздействия, които технологията оказва в момента върху планетата, единодушни бяха специалисти от областта по време на провелия се наскоро AI Summit London.

От гледна точка на позитивите лекторите очертаха например как възможностите за анализ на данни чрез AI могат да помогнат на компаниите за намаляването на вредните емисии и други екологични инициативи. Това би ставало чрез улавяне, свързване и картографиране на набори от данни, които са понастоящем на различни места; автоматично изчисляване на вредни емисии към конкретни обекти във веригите за доставки; прогнозиране и управляване на търсенето и предлагането на енергия в определени области.

Също така AI може да помогне на компаниите да управляват по-добре емисиите от “периферията“. Това се отнася до непреките излъчвания на парникови газове, т.е. такива, които възникват извън дейността на компанията, но които все пак са резултат от нейната дейност. AI постига това, като свързва източниците на данни.

Анализаторите подчертават, че периферията“ представлява приблизително 80 до 90% от емисиите на дадена компания, затова те могат да бъдат трудни за проследяване, като се има предвид колко различни организации събират, управляват и споделят своите данни.

Разбира се, всички тези наблюдения, анализи и връзки могат да се правят и ръчно, без AI. Но използването на технологията ускорява значително тези процеси.

Какви са въздействията върху околната среда на AI?

Въпреки потенциалните ползи за устойчивостта на AI, лекторите бяха категорични, че самата технология има огромно въздействие върху околната среда по целия свят. Нещо повече: самият AI ще стане основна част от емисиите на много организации в “периферията“.

Макар да има редица оценки, „най-общо казано, [обучението на GPT] изисква около 25 000 графични процесора Nvidia A100 да работят около 100 дни,“ посочи Харви Луис – партньор в отдела за изкуствен интелект на Ernst & Young. „Това е зашеметяващо количество енергия – и все пак то е само върхът на айсберга“, каза той.

Експертът добави, че в сметката не са взети предвид неща като количеството енергия, което е необходимо, за да се направи едно отделно заключение; нарастващият брой потребители, които имат разполагат с AI системи; значителните увеличения на размерите на самите модели.

Дейвид Пю, директор по устойчивостта в Digital Catapult, добави, че ако степента на използване на AI продължи по сегашната си траектория без каквато и да е форма на намеса, до 2040 г. половината от общото енергийно снабдяване в света ще се използва за AI.

Посочвайки примера с някои центрове за данни на AWS в Дъблин, които трябваше да изключат своите AI услуги, тъй като мрежата на Ирландия вече не можеше да посрещне енергийното бреме на технологията, Пю каза: „Вече виждаме, че [AI] търсенето надхвърля [капацитета на енергийните] доставки.”

Водата също е драма. Във време, когато милиарди хора се борят за достъп до вода, компаниите, предоставящи AI, използват огромни количества вода, за да охлаждат своите центрове за данни. Огромни коичества вода отиват и за производството на самите чипове.

Въпреки това, според специалистите, колкото и енергоемка да е работата на AI системите, има и потенциал за изграждане на елементи на кръгова икономика в работата им. Например, излишната топлинна енергия от центровете за данни може да се впрегне за отопление на околните сгради или инфраструктура. Дрг пример е възможността ЦОД в крайбрежните градове да използват морска вода като естествен охладител.

Все пак подобни похвати вероятно ще изискват някаква регулаторна намеса от правителствата, за да направят този вид алтернативни методи действителн жизнеспособни.

Преосмисляне в технологичния сектор

От друга страна, според експертите, за хората в технологичния сектор е ключово още сега да „интернализират“ мисленето за социално-икономическите и екологичните въздействия на изкуствения разум. За него и за неговите екологични въздействия следва да се мисли от много по-ранен етап от жизнения цикъл на системата.

Относно практическите стъпки, които компаниите могат да предприемат сега, за да управляват въздействието върху околната среда от използването на AI, Пю каза, че първата стъпка е да работят с ИТ екипи и доставчици по цялата верига, за да разберат къде се съхраняват данните. Това означава и да се проучат възможностите за използване на близки възобновяеми енергийни източници. След това вече може да се работи върху план за действие как да дейността да стане възможно най-чиста.

Част от това, добави специалистът, предполага и оценка на въпроса какви приложения работят в организацията – и дали вместо това не могат да се използват някакви предварително обучени алгоритми за минимизиране на емисиите при обучението на модели.

Коментар