Бизнесът вече няма алтернатива на устойчивостта

Участниците във форума „Корпоративна социална отговорност 2024” коментираха казуси, свързани с управлението на бизнесите през призмата на устойчивостта
(снимка: RED Communication Agency)

Устойчивостта е в основата на икономическия преход на Европейския съюз и бизнесите, които искат да останат дълго на пазара, трябва да възприемат мерки за оценка и корекция на въздействието им върху околната среда, подчертаха участниците в конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024”, организирана от сп. Enterprise.

През миналата година европейските власти окончателно одобриха новата директива за оповестяване на нефинансова информация, която от 2025 г. ще обхване големите предприятия, а от 2027 г. – и малките и средни предприятия в ЕС, кредитни институции, застрахователни компании.

„Бизнесът вече не може да си позволи да бъде неустойчив. Ако компаниите искат да останат дълго и успешно на пазара, те вече трябва да предприемат мерки за оценка и корекция на въздействието им върху околната среда и местните общности”, каза Надя Гогова, издател на сп. Enterprise, при откриването на конференцията.

Лекторите и участниците във форума коментираха казуси, свързани с управлението на бизнесите през призмата на устойчивостта, как това се отразява върху конкурентоспособността и как практиките за корпоративна социална отговорност генерират стойност за организациите и околната среда.

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция за Зелен Рестарт, наблегна на факта, че в момента около 50% от горските масиви на планетата са унищожени или много тежко увредени.

„Близо 40% от местата, на които живеят хора, след около 20% няма да са подходящи за живот заради промените в биосоциалната еко система, повишаването на температурите и други фактори”, каза Безуханова.

Очакванията са климатичните мигранти по света да достигнат 200 млн. души и това ще има огромно въздействие върху социалните системи, допълни тя.

Науката има трансформираща роля в преосмислянето на поведението на хората и бизнеса и създаването на стойност, подчерта доц. д-р Марина Стефанова, зам.- декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране” в Стопански факултет.

„С развитието на науката за устойчивостта се развиват и нови професии, сред които мениджър микрофинансиране, анализатор въздействие на инвестициите, анализатор на климатичните рискове, анализатор на зелената верига на доставките и др.”, каза още тя.

Стоян Цветков, изпълнителен директор и член на УС на Инвестбанк АД, посочи, че банката следва стратегия за устойчивост, съгласно която работи за преход към нисковъглеродна икономика, намаляване на вредните емисии и създаване на устойчиви портфейли.

Коментар