AI увеличи разходите за публични клауд услуги

Изкуственият интелект повлия силно и на пазара за публични облачни услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобалният пазар на публични облачни услуги ще достигне 675,4 милиарда долара през 2024 г., прогнозира изследователската компания Gartner. Това е увеличение от 20,4% в сравнение с предходната година, когато пазарът се измерваше с 561 милиарда долара.

Очакваното увеличение на разходите за публични облачни изчисления до голяма степен се дължи на развитието на технологиите за генеративен изкуствен интелект (GenAI). В света се появяват все повече базови модели и готови приложения, използващи GenAI, отбелязва Сид Наг, вицепрезидент на Gartner. Според него, благодарение отчасти на AI решенията, глобалният пазар на публични облачни услуги може да надхвърли 1 трилион долара до 2030 г.

Gartner очаква най-високи темпове на растеж в сегмента IaaS (инфраструктура като услуга), в който потребителите получават виртуализирана изчислителна мощност в отдалечен център за данни чрез абонамент. През 2024 г. приходите от този вид облачни услуги трябва да възлязат на $180,04 млрд., което е с 25,6% повече от 2023 г. Нарастване се дължи на изискванията на съвременните приложения и натоварвания: те се нуждаят от инфраструктура, която традиционните центрове за данни не могат да осигурят.

Вторият най-динамичен сегмент ще бъде PaaS (платформа като услуга), който предоставя достъп до операционни системи, системи за управление на бази данни, мидълуер, инструменти за разработка и тестване. Тук глобалните разходи през 2024 г. ще възлязат на $172,45 милиарда, в сравнение с $142,93 милиарда година по-рано.

В същото време най-голям принос към общия оборот от публични облачни услуги ще има сегментът SaaS (софтуер като услуга). Gartner изчислява, че приходите от базиран в облака софтуер ще се увеличат от $206 милиарда през 2023 г. до $247,2 милиарда през настоящата година. През 2025 г. приходите в SaaS сегмента може да надхвърлят $295 милиарда, поради мащабируемостта на абонаментния софтуер, сочи докладът.

„Разходите за SaaS се дължат на преминаването на производителите към този модел на разпространение на приложения”, коментира Сид Наг. „В допълнение, компаниите продължават да използват облачни инструменти за определени технологии, като изкуствен интелект, машинно обучение, интернет на нещата и големи данни, което също стимулира растежа на SaaS продажбите”.

Приходите от BPaaS (бизнес процеси като услуга) ще се увеличат до $72,68 милиарда и $82,26 милиарда съответно през 2024 и 2025 г., прогнозира Gartner.

Според анализаторите на Synergy Research Group, през първото тримесечие на 2024 г. американският доставчик Amazon запазва лидерството си на пазара на облачни услуги с дял от 31%. Следват Microsoft и Google с дялове съответно 25% и 11%.

Коментар