Gartner за 2023: устойчивост и суперприложения

До 2025 г. 60% от предприятията ще използват пет или повече безжични технологии едновременно, прогнозира Gartner (снимка: CC0 Public Domain)

Финансовите съображения винаги са били в основата на бизнес-решенията, но сега този фактор в особено важен. Затова списъкът на “Водещите 10 стратегически технологични тенденции за 2023 година” на Gartner е фокусиран върху технологиите, които помагат на организациите да увеличат устойчивостта, да оптимизират дейностите си, да мащабират и да проектират нови форми на ангажираност у клиентите.

Устойчивостта е водеща тенденция за следващата година. Тя вече е на върха на списъка на организационните приоритети, казва Дейвид Грумбридж, почетен вицепрезидент и анализатор в Gartner. Тя и останалите водещи тенденции, посочени от Gartner, очертават технологиите, които ще определят предизвикателствата и възможностите в следващите пет до 10 години.„Устойчивостта обхваща социалните, икономическите и екологичните въздействия и предполага вземане на решения относно използването на технологии и бизнес-практики, които в дългосрочен план укрепват екологията и човешките права“, подчерта Грумбридж.

Причината за включването на устойчивото развитие в тазгодишния списък с Топ 10 тенденции е скорошно проучване на главния изпълнителен директор на Gartner. То установи, че екологичните и социалните съображения вече са сред първите три приоритета за инвеститорите, непосредствено след печалбите и приходите.

За да отговорят на изискванията на инвеститорите, ръководителите ще трябва да инвестират в технологии за проследимост, анализи, възобновяема енергия и изкуствен разум, които насърчават устойчивостта.

И така, кои са ключовите тенденции за 2023 година?

Метапространство

Gartner очаква, че до 2027 г. метапространството ще се използва от над 40% от големите организации по света. Дефиницията на Gartner е за „виртуално, 3D споделено пространство, създадено от сближаването на виртуално подобрена физическа и дигитална реалност”. Използването на метапространството ще се случва чрез комбинация от Web3, AR облак и „цифрови близнаци“. Проектите, базирани на метавселена, ще са насочени към увеличаване на приходите.

Суперприложения

До 2027 г повече от половината от хората по света ще бъдат ежедневни потребители на множество суперприложения. С тази дума се определя приложение, което съчетава характеристиките на софтуерно приложение, платформа и екосистема. Трети страни могат да разработват и публикуват свои собствени мини-приложения в суперприложенията.„Критичният аспект на повечето настоящи суперприложения е, че те са мобилни решения, даващи на потребителите интегрирано цифрово изживяване в рамките на едно предложение. Предоставят на предприятията възможност да използват екосистемни партньори за постигане на мащаб“, казва Грумбридж.

Той отбелязва и, че в момента има 15 мобилни суперприложения, като Microsoft Teams и Slack, които днес имат повече от 2,6 милиарда активни потребители месечно. Към ноември 2021 г. 67% от потребителите в САЩ казват, че се интересуват от интегрирането на множество цифрови изживявания в едно приложение.

Адаптивни AI

Адаптивните AI системи използват обратна връзка в реално време, за да се учат динамично. Така те коригират поведението си реално време. Адаптивният AI няма да замени съществуващия AI, но ще стане по-видим в силно динамични среди, прогнозира Gartner.

„Организациите, разчитащи на AI, трябва да се подготвят за адаптивния AI. За целта те трябва да проектират възможности за непрекъснат анализ и да ги вградят в настоящите AI решения. Трябва и да включат измерими бизнес-показатели, с които да измерват успеха“.

Дигитална „имунна система“

76% от екипите зад дигиталните продукти вече отговарят и за генерирането на приходи. Поради тази причина ИТ директорите ще възприемат нови практики и технологии за софтуерно проектиране, разработване, автоматизация, функциониране и анализи, които създават превъзходно потребителско изживяване, като същевременно намаляват системните грешки. Gartner очаква о 2025 година организациите, които инвестират в изграждането на дигитален имунитет, да намалят прекъсванията на системата с до 80%.

Приложна наблюдаемост

Gartner очаква организациите да продължат да използват данни, за да подобряват вземането на решения, чрез процес, който анализаторската фирма нарича „приложна наблюдаемост“. Приложната наблюдаемост използва данни от цялата организация, за да постиган конкурентно предимство. Това може да включва всичко – регистрационни файлове, API извиквания, време на престой, изтегляния и прехвърляния на файлове – все неща, които се случват или появяват, когато някоя заинтересована страна предприеме каквото и да е действие за подобряване на вземането на решения.„Приложната наблюдаемост позволява на организациите да използват своите данни за конкурентно предимство“, каза Франсис Карамузис, почетен вицепрезидент и анализатор на Gartner, в прессъобщение. „Когато се планира стратегически и се изпълнява успешно, приложната наблюдаемост е най-мощният източник за вземане на решения, базирани на данни.“

AI доверие и риск

Според проучване на Gartner, 41% ор организациите по света вече са преживели проблем с поверителността при AI или инцидент със сигурността. Тъй като все повече AI проекти преминават в производствен етап, организациите ще търсят нови възможности, за да осигурят надеждност, сигурност и защита на данните.

Индустриални облачни платформи

Gartner очаква до 2027 г. повече от 50% от предприятията да използват индустриални облачни платформи, които комбинират SaaS, PaaS и IaaS. Те ще набори от възможности за поддръжка на специфични сценарии за използване, характерни за различните индустрии.

Платформени екипи

До 2026 г., според Gartner, 80% от организациите за софтуерно проектиране ще си създадат платформени екипи. Около 75% процента от тези екипи ще имат портали за самообслужване на разработчиците. Това има връзка с подобряването на работата на разработчиците и ускорява предоставянето на стойностни за клиентите функции.

Безжична реалност

До 2025 г. 60% от предприятията ще използват пет или повече безжични технологии едновременно. „Безжичните мрежи вече не са само въпрос на свързаност“, казва Грумбридж. „Новите възможности в безжичните мрежи значително разширяват бизнес-стойността, която те предлагат отвъд свързаността.“

Коментар