AI и устойчивостта нахлуват в дневния ред на CEO-тата

Главните изпълнителни директори все по-малко говорят за ChatGPT и все повече за цялостния генеративен AI решения (снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект и устойчивостта нахлуват в дневния ред на главните изпълнителни директори на предприятията от всички индустрии. Това са все по-често споменавани термини в коментарите относно финансовите резултати на организациите. За сметка на това все по-малко се говори за ChatGPT, за рецесия и икономически проблеми, за въздействията от войните по света.

Изменението говори за оформянето на бъдещите инвестиционни приоритети за компании в различни индустрии. Бизнес-лидерите все повече „загърбват“ теми като ChatGPT и останалите чатботове и се насочват към „индивидуални“ технологии като GPU и големите езикови модели, разкрива нов доклад на IoT Analytics, доставчик на пазарна информация и стратегическо бизнес-разузнаване в сферата на интернета на нещата (IoT), AI, облака и Индустрия 4.0. Анализът се базира на резултатите от тримесечните печалби на публичните компании през първото тримесечие на 2024 г., обхващайки над 6000 фирми.

Фокус върху AI

През първото тримесечие на 2024 г. дискусиите относно AI са се увеличили със 17% спрямо предходното тримесечие (QoQ) до 32% от обсъжданията на финансовите резултати. Нажежаването на темата представлява нов пик след отбелязания кратък спад в споменаванията на AI в обсъждането на корпоративните печалби през четвъртото тримесечие на 2023 г. Освен това свързаните с AI термини също стават все по-горещи:

  • Генеративен AI е споменаван с 10,4% по-често;
  • Центровете за данни са дискутирани с 20,6% повече;
  • Големите езикови модели са обсъждани с 43% повече;
  • AI инфраструктурата е тема, привлякла 34,5% по-голям интерес.

Дискусиите около водещия доставчик на полупроводници и графични процесори за центрове за данни NVIDIA отбелязват ръст от 19% в дискусиите относно тримесечните финансови резултати.
Следвайки тенденция, отбелязана през четвъртото тримесечие на 2023 г., генеративният AI вече е в центъра на вниманието, като понятието започва да се разграничава от пионера ChatGPT.

Дискусиите изглежда се фокусират повече върху действителните приложения на AI, отколкото върху впечатляващите чатботове, обобщават анализаторите.

Ръководители от почти всички индустрии мислят за това как да интегрират AI в своите продукти и дейности или как да се подготвят за ерата на AI. Главният изпълнителен директор на британската мултинационална нефтена и газова компания Shell, например, подчерта как AI помага на техните инженери при откриването на аномалии от разстояние.

Главният изпълнителен директор на индийската консултантска компания Tech Mahindra обяви, че компанията планира да подобри уменията на целия си ИТ персонал с квалификации, свързани с ИИ, през следващата финансова година.

Устойчивост

Устойчивостта се възроди през първото тримесечие на 2024 г. Понятието е споменавано много по-често в дискусиите за тримесечните финансови резултати и вече присъств в над една пета от тях. Освен това ключовите думи, свързани с устойчивостта, също стават „горещи“:

  • Енергийна ефективност: +50,4% повече споменавания
  • Възобновяема енергия: +33,3%
  • Емисии: +32,2%

Честотата на споменаване на устойчивостта говори, че темата остава основна за топ-ръководителите. В контекста на това февруари 2024 г. беше най-горещият февруари в историята и 9-ият пореден месец с рекордни средни месечни стойности.

Въпреки че делът на компаниите, които говорят за проблема, не е нараснал много през последните години, доставчиците, които предлагат продукти и услуги, свързани с устойчивостта, често изтъкват бизнес-стойността. Така например главният изпълнителен директор на немската компания за автоматизация и дигитализация Siemens подчерта устойчивостта като двигател за бизнеса в почти всеки пазар.

Залязващи теми

Докато генеративният AI и големите езикови модели изглежда се развиват като отделни тематични области в рамките на дискусиите на топ-мениджърите, ChatGPT губи блясъка си и все по-рядко „влиза в устата“ на изпълнителните директори, отчитат анализаторите.

Това не означава, че използването на ChatGPT е намаляло. Към 1 март 2024 г. той има над 180 милиона потребители и много компании са го включили в своите операции. Изглежда конкретният AI модел обаче вече не се усеща като синоним на понятието „изкуствен разум“.

По-скоро е налице осъзнаване, че са налице много и различни, лесни за използване уеб приложения от вида на големите езикови модели. Топ-ръководителите обсъждат по-широкия диапазон от генеративни AI с фокус върху корпоративните си проекти и конкретните бизне-сценарии на използване в реалния свят.

Рецесията и повечето други икономически проблеми също избледняват в речите на топ-мениджмънта – тяхното споменаване е намаляло с 22,3% спрямо предходното тримесечие. Изглежда, че тази загриженост намалява у бизнес-ръководителите. Несигурността също е залязваща тема сред бизнес-лидерите.

„През първото тримесечие на 2024 г. дискусиите на главните изпълнителни директори ясно отразяват нарастващото внимание към AI, като един на всеки трима ръководители подчертава значението му по време на коментарите относно финансовите резултати,“ посочи Кнуд Ласе Лют, главен изпълнителен директор на IoT Analytics.

„Дискусиите около GPU и LLM са отбелязали значително увеличение, което показва по-задълбочено ангажиране с технологичните аспекти на AI. Налице е подновен акцент върху устойчивостта. Основнният извод? Както AI, така и устойчивостта са готови да бъдат ключови за оформянето на [инвестиционните политики на] 2024 г.“, допълва той.

Коментар