2022: управлението на хората е основен проблем за CEO-тата

Наемането и задържането на таланти е основен приоритет за работодателите през 2022 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Главните изпълнителни директори са оптимистично настроени за бизнес-климата през 2022 година, въпреки всички предизвикателства, които се очертават, сочи нов доклад на PwC. Най-проблемна сфера от дейността остава намирането и наемането на квалифицирани специалисти. Само 31% имат надежда, че наемането ще стане по-лесно към декември, въз основа на констатациите от последното проучване PwC Pulse.

Управлението на хората е основен проблем за бизнесите, според мениджърите, участвали в проучването. Затова 73% планират да отделят повече време на многообразието, равенството и приобщаването. Компаниите ще продължат да разчитат на хибридните схеми за работа, повече възможности за кариерно развитие, повишено заплащане, опции за постоянна отдалечена работа и по-добри екстри, за да предпазят талантите си от напускане.

„2022 г. ще бъде важна година за работодателите – за изграждане на доверие между работодатели и служители, тъй като бизнесите имат нужда да стабилизират своите екипи”, казва Джулия Лам, експерт по трансформация на работната сила в PwC, цитирана от TechRepublic. Наемането и задържането на таланти е основен приоритет за работодателите, според проучването. 60% от анкетирането CEO-та планират да „инвестират много”, за да се справят проблема.

Важен елемент от тези инвестиции ще е подобряването на уменията на мениджърите за ръководене на дистанционно работещи екипи. В това може да се включва и работата с външни договорни изпълнители и ангажирането на служители на пълен работен ден.

„Компаниите следва да инвестират в развитието на способностите на мениджърите да наблюдават и насочват служителите, които не са им на директен отчет, и да помагат на мениджърите да се ориентират в тези сложности”, казва Лам. Това ще е от критично значение за задържането на кадрите и намаляването на текучеството.

Според анализаторите, компаниите ще търсят начини да „откупят” справянето с проблема чрез увеличаване на заплатите. Важни в този процес ще са вътрешното развитие на талантите, изграждането на култура за хибридна работа, създаването на повече възможности за менторство.

Затихване на пандемията

Повечето ръководители в проучването смятат, че коронавирусът ще се превърне в „нещо, с което бизнесът и обществото трябва да живеят” през следващата година. Все по-малко фирми ще изискват задължителни ваксини за екипите си. Много от тези, които досега са смятали това условие за задължително, вече са склонни да се откажат от него. Някои вече са отменили изискването „в отговор на недостига на работна ръка”.

Това е едно от направленията, в които изграждането на доверие ще има ключова роля. Експертите на PwC казват, че компаниите трябва да изградят доверие сред служителите си, бидейки прозрачни относно политиките за Covid, каквито и да са те.

„Изпълнителните директори разбраха бързо, че не могат да направят всички щастливи. Но те биха могли да обясняват какво, защо и как правят”, казват анализаторите. Прозрачността ще е особено важна за задържането на талантите, а липсата на откровеност може да подкопае доверието.

Справяне с инфлацията

Мнозинството от анкетираните в проучването на PwC очакват инфлацията да продължи през годината. 62% прогнозират повишаване на цените на стоките и услугите и през 2022 г.

Справянето с това предизвикателство, както и с проблемите с веригата на доставки, изисква ръководителите да работят заедно във всички бизнес-звена, казва Нийл Дхар, заместник-председател на дивизията за консултантски решения.

„Много бизнес-лидери се занимават с това за първи път, което означава, че всички се учат заедно как да управляват ситуацията”, коментира той. „Това изисква от въпросните мениджъри повишено внимание и нови умения”.

Като част от усилията за справяне със ситуацията, 43% от бизнес-лидерите виждат ускоряването на инициативите за цифрова трансформация.

Както може да се очаква, особено голямо предизвикателство стои пред ИТ директорите. Освен с всички изброени дотук проблеми, те трябва да се справят и с все по-стриктните и бързо еволюиращи регулации, опазването на поверителността и защитата на данните. Паралелно с това те са изправени пред нуждата от справяне с все по-агресивните кибератаки, мотивирани от стремеж за добиване на солидни печалби.

Коментар