CEO-тата може и да не се нуждаят от висше през 2050 г.

Според 70% от поколението Z, личностните качества ще бъдат по-важни от професионалната квалификация за изпълнителните директори през 2050 г. (снимка: CCO Public Domain)

51% от представителите на поколение Z вярват, че изпълнителните директори през 2050 г. няма да се нуждаят от висше образование, сочи проучване сред 5000 „лидери на бъдещето” на HR компанията Adecco Group.

Анкетата изследва какви умения и качества ще трябва да притежават бъдещите лидери на ръководни постове, за да управляват ефективно, както и програмите за обучение, които ще подпомагат развитието и успеха им. Данните на пазара на труда показват, че именно милениълите и представителите на поколение Z ще съставят 75% от глобалната работна сила до 2025 г.

Според 70% от поколението Z, личностните качества (soft skills) ще бъдат по-важни от професионалната квалификация (hard skills) за изпълнителните директори през 2050 г. Анкетираните посочват като най-важно качество за един бъдещ CEO възможността успешно да управлява хора и екипи, а на втора и трета позиция поставят комуникационните умения и креативността.

Друг интерес нюанс в разбиранията на бъдещите лидери е отношението им към образованието. 51% от анкетираните вярват, че през 2050 г. изпълнителните директори няма да имат нужда от диплома за висше образование.

Повече от половината анкетирани (55%) споделят, че практическото обучение и стажовете са най-добрият начин за развиване на лидерски умения в бъдеще. Докато само 6% вярват, че университетското образование е най-добрият начин за развитие на индивидуалните качества, необходими на бъдещите лидери.

„Докато работният свят се развива и технологиите преобразуват начина, по който изглеждат професиите, лидерските умения също се променят. Практическото обучение и стажуването, съчетани с непрекъснат процес на усъвършенстване през целия живот, играят ключова роля в подготовката на всички представители  на поколение Z за ръководители”, коментира главният изпълнителен директор на Adecco Group Ален Дьохаз.

Коментар