CEO-тата връщат увереността си за инвестиции

Над половината от изпълнителните директори ще засилят инвестициите, сливанията и придобиванията през 2022 година, сочи глобално проучване на EY
(снимка: CC0 Public Domain)

Повечето изпълнителни директори са готови да ускорят плановете за инвестиции, сливания и придобивания (M&A) в стремежа си към растеж на компаниите, които управляват. Това показват данните от първото проучване на консултантската компания EY за 2022 г. – CEO Outlook, което отразява мнението на над 2000 изпълнителни директори от целия свят за техните перспективи, предизвикателства и възможности през настоящата година.

Над половината от респондентите (54%) в проучването заявяват, че ще дадат приоритет на инвестициите в съществуващ бизнес, дигиталната трансформация и устойчивостта. Освен това повече от три четвърти (79%) от изпълнителните директори са коригирали или планират да коригират веригата си за доставки, за да помогнат за намаляване на разходите и минимизиране на рисковете от бъдещи прекъсвания на дейността на компаниите.

След рекордната година, в която бяха реализирани сливания и придобивания на стойност 5 трилиона щатски долара, транзакциите ще останат изключително важен инструмент за главните изпълнителни директори през 2022 г., допълвайки други области на инвестиции. Близо две трети (59%) от респондентите очакват компаниите им да извършват придобивания през следващите 12 месеца – спрямо 48% в началото на 2021 г.

Инвестиционните планове на главните изпълнителни директори обаче могат да не се осъществят, поради външни рискове за техния бизнес. Повечето от анкетираните (87%) изразяват притеснения от нарастващите цени на суровините и определят търговското напрежение (18%), въздействието на изменението на климата (17%) и нарастващата конкуренция (13%) като най-критичните рискове за бъдещ растеж на техния бизнес.

През следващите 12 месеца главните изпълнителни директори ще се фокусират върху сделки, които ще подобрят оперативните възможности (26%), социално-екологичния им отпечатък (ESG) и устойчивостта (20%) на компаниите им.

Проучването на EY показва, че най-предпочитаните дестинации за придобивания през 2022 г. са САЩ, Обединеното кралство, Китай, Индия и Германия. Топ 3 секторите, в които се очакват тези сделки, са технологиите, здравеопазването и модерното производство.

Помолени да идентифицират водещите тенденции на пазара за сливания и придобивания през 2022 г., главните изпълнителни директори споделят, че очакват увеличение на конкурентното наддаване (72%), силно присъствие на фондовете за дялово инвестиране като придобиващи (70%), увеличаване на междусекторното (68%) и трансгранично (65%) сключване на сделки, както и повече мегасделки (56%).

„След съставянето на редовно правителство и заявените планове за структурни реформи, вярвам, че инвестиционният интерес към България ще се засили. Един от приоритетните сектори за инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г., ще е технологичният. В тази област България продължава да стои като атрактивна дестинация на световната карта”, коментира Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки” за EY България, Северна Македония, Албания и Косово.

Според проучването, целите за ESG и устойчивост на бизнесите стават все по-важни за изпълнителните директори. 99% от анкетираните казват, че включват тези два фактора в своите стратегии за закупуване, докато 6% от респондентите споделят, че са се оттеглили от сделки през последната година поради опасения, свързани с ESG.

Насочването към устойчива трансформация е всъщност голямата промяна в бизнес света след Конференцията на ООН за изменението на климата през 2021 г. (COP26). Докато растежът на приходите остава ключов двигател, над три четвърти от изпълнителните директори (82%) идентифицират ESG факторите като изключително важни, когато става въпрос за вземане на стратегически решения. Освен това 28% от респондентите в проучването ясно идентифицират лидерството в устойчивостта като конкурентно предимство.

В същото време обаче 65% от респондентите признават, че са срещнали съпротива от инвеститори и акционери относно стратегията си за преход към устойчивост; и почти една четвърт (21%) казват, че инвеститорите не показват подкрепа за дългосрочни инвестиционни планове или че са фокусирани върху тримесечните печалби.

Коментар