Онлайн платформа показва изменението на климата

ESKP е база с информация и същевременно централно звено за контакт за обществено ползване

ESKP е база с информация и същевременно централно звено за контакт за обществено ползване

Немски учени създадоха онлайн платформа, която обединява всички настоящи изследователски резултати и знания за „въздействията от изменението на климата”, „природните бедствия” и „дисперсията на замърсители в околната среда”.

„Земята и околната среда – платформа за знание за земните системи”, или накратко ESKP, е разработена от учени от осем центъра Хелмхолц. В момента системата е достъпна само на немски език, но за тези, които го владеят, тя е „бездънен кладенец” с екологична информация, пише GreenTech.bg.

Последиците от изменението на климата, ранното разпознаване на природни бедствия и защитата от тях, геоложките опасности и метеорологичните екстреми, както и разпространението на замърсители в околната среда – това са някои от големите предизвикателства пред нашето общество днес.

Подобни сложни задачи изискват интердисциплинарно сътрудничество на центровете Хелмхолц, защото за натрупването на научни познания относно всеки от тези феномени са необходими знания от различни сфери на науката. Само така може да се добие ясна картина на ситуацията.

Това се отнася и за бавно развиващите се процеси, които могат да бъдат свързани с изменението на климата и да доведат до различни ефекти, като например промяната на рисковете от буря и наводнения в Северно море. Взаимоотношения и последствията могат да бъдат обяснени подробно само чрез холистична оценка и обединяване на експертни познания.

ESKP е база с информация и същевременно централно звено за контакт за обществено ползване. Съществуващите знания на центровете Хелмхолц са преработени с цел създаване на информация в разбираем вид за различните целеви групи (вкл. органи на властта, политици, медии, население). Предложената информация се състои от текстове, интервюта, данни в реално време, графики и схеми, снимки, филми.

Позовавания на експертни публикации и обикновени разбираеми брошури допълват базата. В случай на допълнителни въпроси, експертите от изследователските центрове са на линия за контакт. Проектът е координиран от Германския изследователски център за гео-науки GFZ и Хелмхолц център.

Коментар