Учени се застъпиха за електронните цигари

Водещи учени се обявиха против настояването на Световната здравна организация електронните цигари да се регулират като традиционните. Според тях, електронните цигари са част от решението, а не проблем.

Повече от 50 учени от областта на медицината и здравеопазването от 15 страни в света изпратиха писмо до генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) – Д-р Маргарет Чан с призив към СЗО да преосмисли своето намерение да настоява електронните цигари да се регулират по същия начин, както традиционните цигари.

В писмото се твърди, че по този начин ще се пропусне възможността за значително намаляване на нивата на тютюнопушене в световен мащаб, а следователно и на заболяванията и смъртността, свързани с тютюнопушенето.

Авторите на писмото се противопоставят на документ, изтекъл след среща, свързана с подготовка на текстове за предстоящата Шеста Конференция на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) през есента в Москва. В него се говори за това, че СЗО счита електронните цигарите за „заплаха” за общественото здраве и уеднаквяването на регулацията им с тази за цигарите лесно ще ги отстрани от пазара като алтернатива на традиционните тютюневи изделия.

Учените се опасяват, че СЗО недоглежда или преднамерено пренебрегва възможността редица алтернативни на цигарите продукти да доведат до намаляване на вредата от употребата на тютюн. За 1,3 милиарда пушачи в света вредата за здравето им ще бъде значително намалена, като употребата на традиционните цигари може да бъде заменена с ползването на продукти с никотин във форма, която е ниско-рискова и не е свързана с горенето на тютюн. От години се знае, че хората пушат заради никотина в тютюна, но не умират от приема на никотин, а от катранените частици и токсични газове, които се отделят в дима при горене на тютюна, подчертават учените.

Вече съществуват бързо развиващи се никотин-съдържащи продукти, които могат ефективно да заместят цигарите, но с много по-малък риск за здравето. Такива продукти са именно електронните цигари, ниско-нитрозаминови бездимни тютюневи изделия и други ниско рискови тютюневи изделия, при които тютюнът не изгаря, поради което не се отделят множество вредни вещества, както при традиционното тютюнопушене. Това са все нововъзникващи продукти, които могат да станат реални алтернативи на тютюнопушенето в бъдеще, смятат учените.

Според здравни специалисти и учени, подписали писмото, прекомерните ограничения върху по-ниско рискови продукти, като електронните цигари, ще доведат на практика до защита на традиционните цигари от конкуренцията на по-малко вредните нови алтернативи. Вместо да спира развитието на идеята за намаляване на вредата от употребата на тютюн чрез ниско рискови никотинови продукти, СЗО трябва да поведе разработването на научно обоснована и ефективна политика за намаляване вредата от тютюнопушене, използвайки потенциала на новите продукти – алтернативи на традиционните цигари с нисък риск за здравето, заключават учените.

Коментар