Прогнозират извънредно увеличение на инвестициите в 5G

Инвестициите в 5G мрежи ще надхвърлят тези в LTE/4G през 2022 година
(снимка: CC0 Public Domain)

Инвестициите в 5G мрежова инфраструктура от доставчици на комуникационни услуги ще достигнат 21,3% от общия обем на разходите за безжична инфраструктура, според най-новата прогноза на Gartner. Предвижданията на анализаторите са, че тази година глобалните вложения в 5G мрежова инфраструктура ще се удвоят, тъй като се очаква приходите да достигнат 38,1 милиарда долара.

Прогнозата на Gartner вещае извънредно увеличение на инвестициите в 5G, което се очаква да надвиши обема на вложенията в LTE/4G през 2020 г. Ръстът през 2021 г. ще се дължи главно на решимостта на доставчиците на комуникационни услуги да се възползват от промяната в поведението на потребителите, което пък се движи в съответствие с повишената зависимост на абонатите от комуникационните мрежи. Инвестициите в 5G ще надхвърлят тези в LTE/4G през 2022 г., прогнозират от фирмата.

„Инвестициите в безжична инфраструктура продължават да набират скорост, тъй като нарастващият брой доставчици на комуникационни услуги дават приоритет на 5G проектите чрез повторно използване на текущи активи, включително лента от радиочестотния спектър, базови станции, опорна мрежа и транспортна мрежа”, казва Косей Такийши, старши директор по научните изследвания в Gartner.

„Тези, които отрано възприемат 5G, стимулират по-голяма конкуренция сред доставчиците. Освен това правителствата и регулаторите насърчават развитието на мобилната мрежа и залагат на това, че тя ще бъде катализатор за широкото икономическо развитие в много отрасли”, допълва анализаторът.

Важна роля в процеса на популяризиране на петото поколение мрежи ще изиграят технологиите O-RAN (отворени RAN) и vRAN (виртуализирани RAN), сочи още докладът на Gartner.

От гледна точка на географски обхват Китай, Тайван и Хонконг, Азиатско-тихоокеанският регион, Северна Америка и Япония ще бъдат лидери. Според Gartner, те ще достигнат 5G покритие на 95% от населението до 2023 г.

„Въпреки че темповете на растеж на инвестициите в 5G са малко по-ниски през 2020 г., поради кризата COVID-19, доставчиците на комуникационни услуги във всички региони бързо набират намират начин за нови инвестиции за изграждане на 5G мрежите и за въвеждане на 5G като платформа”, казва Такииши.

Очакванията са в Китай развитието да е най-бурно. Местните телеком доставчици могат бързо да постигнат 5G покритие, поради инфраструктурата в страната, намалените регулаторни бариери, както и държавното спонсорство. Това обаче не значи, че всички други ще изостанат. „Други страни, където отрано се възприема новата технология и има технически умения, не изостават”, сочи анализът.

Gartner също така прогнозира, че до 2023 г. около 15% от доставчиците на комуникационни услуги по света ще работят със самостоятелно функциониращи (stand-alone) 5G мрежи, без да се разчитат на 4G мрежова инфраструктура. Инвестициите в безжични връзки бързо ще бъдат отклонени от LTE/4G към тези нови 5G системи.

„5G е клетъчен стандарт от ново поколение, след 4G. Той е дефиниран в няколко органа за глобални стандарти, включително Международния съюз за далекосъобщения (ITU), 3GPP и ETSI”, обяснява Gartner в своя анализ. „Официалната спецификация на ITU, International Mobile Telecommunications-2020, дефинира максимална пропускателна способност на връзката за теглене и качване на данни съответно на 20Gbps и 10Gbps. Определена е латентност под 5 милисекунди”.

Задължителна за 5G мрежите е мащабируемостта, въпреки че първоначалните внедрявания може и да бъдат по-малко амбициозни, заключава анализът на Gartner.

Коментар