Космическа сделка: Lockheed Martin създава спътникова мрежа GeoXO

Илюстрация на съзвездието от сателити GeoXO (източник: NOAA)

НАСА, от името на Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA), избра компанията за военни технологии Lockheed Martin в проект за изграждане на космически кораби за сателитната програма на NOAA за геостационарно разширено наблюдение (GeoXO).

Договорът се оценява на приблизително 2,27 милиарда долара с възможност за допълнителни компенсации. Проектът включва разработване на три космически кораба, както и четири допълнителни опции.

Изпълнението предвижда поддръжка за 10 години работа в орбита и пет години съхранение в орбита, за общо 15 години за всеки сателит. Работата ще се извършва в съоръжението на Lockheed Martin в Литълтън и космическия център Кенеди на НАСА във Флорида.

Съзвездието GeoXO ще включва три работещи спътника – източен, западен и централен. Всеки геостационарен космически кораб с триосна стабилизация е проектиран да побира три инструмента. Централно разположеният космически кораб ще бъде оборудван с инфрачервена сонда и инструмент за определяне на състава на атмосферата и може също да побере полезен товар на партньор.

Космическите кораби на източна и западна позиция ще имат термовизионна камера, устройство за картографиране на светкавици и инструмент за определяне на цвета на океана. Те също така ще поддържат спомагателни полезни товари за препредаване, разпространение и управление на системата за събиране на данни на NOAA.

Обхватът на договора включва задачи, необходими за проектиране, анализ, разработване, производство, интегриране, тестване, оценка и поддръжка на изстрелване на сателити GeoXO; отдели за инженерно развитие; доставка и поддръжка на наземно оборудване и симулатори; както и поддръжка на операциите на мисията в Центъра за сателитни операции на NOAA в Суитланд, Мериленд.

НАСА и NOAA наблюдават разработването, изстрелването, тестването и експлоатацията на всички сателити в програмата GeoXO. NOAA финансира и управлява програмата, операциите и продуктите с данни. От името на NOAA, НАСА и търговски партньори разработват и изграждат инструменти и космически кораби и изстрелват сателити.

Програмата GeoXO, част от геостационарната екологична сателитна констелация на NOAA за защита на живота и собствеността в Западното полукълбо, е продължение на програмата GOES-R (Geostationary Operational Environmental Satellite Series R).

Сателитната система GeoXO ще улесни наблюдението на Земята от геостационарна орбита. Мисията ще предостави критична информация за справяне с основни екологични проблеми в подкрепа на операциите на САЩ за времето, океана и климата. Разширените възможности на GeoXO ще помогнат за справяне с променящия се климат на планетата и нарастващите нужди на националните потребители на данни.

НАСА и NOAA работят, за да получат достъпни критични наблюдения на GeoXO до началото на 2030 г., тъй като програмата GOES-R наближава края на живота си.

Коментар