Не само финанси липсват на е-здравеопазването

Проблемите пред е-здравеопазването далеч не са само финансови, стана ясно на състоялата се миналата седмица национална конференция за публично-частни партньорства (ПЧП) и управление на болнични сградни фондове.

Необходимо е да се изгради публичен достъп до множество списъци, изтъкна Яко Пилософ – директор развойни дейности в Контракс ЕАД. Лечебните заведения в България нямат достъп до пълния интегриран списък на лекарствата и медицинските консумативи, до който всъщност имат достъп само от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Необходимо е също да се направи система от кодове на лекарствата и медицинските консумативи, която да бъде общовалидна, заяви Пилософ. Тази кодификация би улеснила и лекари, и пациенти, защото проверката какво лекарство или продукт е използван в даден момент, може да се направи от всякъде. Това би довело до прозрачност, увеличаване на проследимостта и намаляване на корупцията в медицинските среди.

Изобщо липсва регистър на медицинските сестри в страната, добави Пилософ. Няма и класификация на лекарските специалности. В България кодовете на изследванията са малко над сто, при положение, че се правят около 2000 различни изследвания в страната, а в световен мащаб са три пъти повече.

Контракс предлага чрез ПЧП да се изгради Електронна здравна карта, която да служи като ключ към дадена система – здравен фонд, здравно досие, здравно-осигурителен статус и т.н. Това предполага стабилна интернет връзка във всяко село, за да може лекарят да достъпва базата данни с досиетата на пациенти от всяка точка с този ключ.

Държавата няма да бъде натоварена с финансовото бреме да изгради системата за здравно досие. Това решение ще бъде изградено на принципа на ПЧП и фактически разходите ще се поемат от пациентите и от лекарите, както в момента плащаме за издаването на лични документи с биометрични данни.

Снежана Ковачева, директор на дирекция Електронно здравеопазване в МЗ, даде надежда, че скоро ще бъдат решени два от проблемите. Работи се по изграждане на единен лекарствен списък, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Освен това има подадено проектно предложение по Оперативна програма „Човешки ресурси” за създаване на регистър на лекарските специалности.

На форума присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов, представители на Министерството на здравеопазването (МЗ), Националната здравноосигурителна каса, здравни заведения от страната, както и на фирми, работещи в областта на електронното здравеопазване.

Коментар