Skype ще навлиза в колите и телевизията

Skype завършва създаването на набор от нови приложни програмни интерфейси (API), предназначени за разработчици софтуер, вкл. на вградени приложения. Те ще могат да използват SkypeKit във всякакви устройства, свързани към интернет – вкл. телевизори, автомобилни системи и др.

Новите API-та ще позволят също на разработчиците на софтуер за РС да добавят в своите програми функция за извикване на други абонати на Skype. Такива позвънявания ще се извършват, без да е необходимо устройство с пуснат Skype клиент.

SkypeKit е достъпен в бета версия, срещу 20 долара. След завършване на тестовете, цената ще бъде увеличена, тъй като приложенията ще се сертифицират. Одобрените приложения ще се продават чрез Skype Shop.

И досега Skype предлагаше API-та, достъпни за външни разработчици (т.нар. Public API). Но включването на техните функции в код беше достъпно само за РС и освен това работата на създадените приложения изискваше пускане на Skype клиент.

Заявка: SkypeKit (бета)

Коментар