Математиката и ИТ помагат на индустрията

Математиката играе анктикризисна роля в индустрията и може да има решаващо значение за бизнеса. Това бе основното послание на международната конференция „Математиката в индустрията”, проведена миналата седмица в София.

Текстилният лидер „Едуардо Миролио”, например, е намалил драстично разходите си за поддръжка след миграция от IBM Mainframe Cobol към съвременна Unix (IBM AIX) платформа. В проекта са използвани множество научни подходи за автоматизиране, ускоряване и подобряване качеството на миграцията.

Математическите модели са решаващи в бизнеса, според българските софтуеристи. „Сега математиката трябва да бъде водещ елемент в индустрията, защото само тя може да осигури бързи иновации”, каза Крайчо Крайчев от Мусала Софт.

Научната работа по проекта в „Едуардо Миролио” е извършена в “Център за иновации и научно-приложни изследвания” – Мусала Софт съвместно с доц. д-р Нели Манева, ИМИ – БАН и Николай Грозев, Мусала Софт.

Бъдещето на България е в иновациите, защото те не само намаляват разходите, което е особено важно в условията на криза, но също така създават и поддържат лидерите, коментира Елена Маринова, президент на Мусала Софт.

Международната конференция „Математиката в индустрията” се проведе по повод 20 години от създаването на Европейското математическо дружество (ЕМД). Организатори на събитието бяха ЕМД, Институтът по математика и информатика на БАН и Съюзът на математиците в България, а генерален спонсор – Мусала Софт.

Световни имена в математиката обсъдиха приложения на науката за анализ и разработка на софтуерен код. Освен чисто академичните дискусии, бяха демонстрирани и постигнати бизнес резултати в комерсиален проект.

Коментар