Публикуваха лиценз за отворен хардуер

Група разработчици публикуваха за обществено обсъждане списък с изисквания, при изпълнение на които даден хардуер ще се признава за отворен. В документа OSHW (Open Source Hardware) са заложени идеи от лицензите TAPR Open Hardware License, GPL и Creative Commons.

OSHW дефинира 11 базови изисквания, които трябва да се съблюдават при създаване на отворен хардуер. Сред тях са задължението за осигуряване на пълна документация и софтуер, възможност за свободно разпространение на схемите, за модифициране и разпространение на производни продукти, приeмственост на лицензите и недопускане на дискриминация по област на приложение.

Отличителна особеност на OSHW е въвеждането на еднакви условия за разпространение на информация за хардуера и свързаните с него програмни компоненти, като например реализацията на API (приложен програмен интерфейс). Документът изисква разпространяване на цялата докумeнтация и програми под открит лиценз, одобрен от организацията OSI.

Сред инициаторите на OSHW са анализатори от Wired и Make, участници в проекта Arduino, специалисти от MIT Media Lab, Adafruit и Eyebeam. Финалната версия на документа ще бъде представена на конференцията Open Hardware Summit през септември в Ню Йорк.

Коментар