ЕК ни хвали за усилия срещу корупцията

България и Румъния бележат смесен напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията, според публикувания днес доклад на Европейската комисия.

Докато България е положила усилия за извършване на реформи и е постигнала значими резултати, Румъния е изгубила устрема си и в доклада се посочват сериозни недостатъци в усилията ѝ за постигане на напредък.

И в двете страни е необходимо ръководството на съдебната власт да поеме по-голяма отговорност в полза на реформата. За да дадат насока на този процес, докладите включват серия от конкретни препоръки, които двете страни трябва да изпълнят през следващата година.

Както в предходните доклади, анализът на Комисията се основава на оценка на напредъка на българските и румънските власти и на информация от държавите-членки, международни организации, независими експерти и различни други източници.

Комисията осъществи няколко мисии в България и в Румъния, включително с подкрепата на експерти от други държави-членки. Докладите отчитат и отговорите на България и на Румъния на изготвените от Комисията подробни въпросници.

В доклада за напредъка на България се обръща внимание на силния устрем за реформи, който се забелязва след последния годишен доклад на Комисията от юли 2009 г. Според Комисията, съществува политическа воля за реформа на съдебната власт и тя препоръчва на България да продължи да полага усилия в тази насока.

Страната прие подобрения в наказателните си процедури и успя да отчете увеличаване на броя на повдигнатите обвинения по случаи на корупция по високите етажи и случаи, свързани с организираната престъпност. Въпреки това прекалено малко са случаите, които са приключили в съда.

Нужно е да се подобри професионалната практика на полицията, прокуратурата и съдилищата, за което ще бъде необходимо външно съдействие. Съдебната власт трябва да поема инициативата по-често и да проявява по-силно чувство на отговорност. Публичните средства трябва да бъдат по-добре защитени срещу измами и конфликт на интереси, препоръчва анализът.

Новата стратегия на България за реформа на съдебната власт, която правителството одобри на 23 юни, е доказателство за наличието на политическа решимост за осъществяване на задълбочена реформа на съдебната власт. В стратегията се посочват настоящите недостатъци, които България трябва да счита за национален приоритет и които трябва да се преодолеят със съвместните усилия на политическите кръгове, съдебната власт и българското общество, заключава анализът.

Коментар