Минималният осигурителен доход нараства средно с 5,6%

За 30 икономически сектора бяха постигнати споразумения между синдикати и работодатели за увеличение на минималните осигурителни прагове за 2011 г. За останалите 44 сектора предстои да се вземе административно решение за нарастване на минималния осигурителен доход (МОД), съобщи БСК.

Средният процент на нарастване на МОД за всички сключени към момента споразумения е 5.6. Такова е и предложението на синдикатите за увеличение на МОД за останалите 44 сектора. Работодателските организации обаче настояват да се приложи методиката от миналата година, при която увеличението да е равно на процента прогнозна инфлация, който за 2011 г. е 3.7%.

Аргументите на работодателските организации са свързани основно с факта, че по-високият процент – 5.6, се дължи на драстичното увеличение в няколко сектора, докато в масовия случай договореностите се движат между 0 и 2 процента. Секторите с най-висок ръст на договорено увеличение са и тези със сериозен дял на т.нар. „сив сектор”, а именно туризъм (12.5%), производство на хартия (9.7%) и текстил и облекло (7%). Тези сериозни увеличения се дължат преди всичко на желанието на работодателите да се противопоставят на сивия сектор в съответните браншове.

Противоречията между синдикати и работодатели относно процента на увеличение на МОД в 44-те бранша, за които не е постигнато двустранно споразумение, се очаква да бъдат решени следващия вторник (28 септември), когато ще се проведе последното заседание на работната група за МОД 2011, съвместно с министъра на труда и социалната политика.

Коментар