ИТ спецовете обичат да живеят по план

Специалистите по ИТ имат склонност да планират стриктно всички задачи за деня си, сочи проучване, данни от което изнася silicon.com. Именно работата по план е в основата на техния успех.

60% от анкетираните спецове са признали, че виждат собствения си прогрес, когато отмятат задачите, водещи до повишаване на производителността им. Същият процент респонденти отбелязват, че достигат най-висока производителност, ако сами съставят работния си график.

Обикновено работоспособността на ИТ специалистите е най-висока сутрин, е друг извод от проучването. Същевременно, най-деструктивният фактор, който понижава ефективността на работа, е липсата на ясни инструкции за изпълнение на задачите. На това мнение са почти две трети от анкетираните ИТ специалисти.

Основен фактор за мотивация пък е успешната реализация на проект и осъзнаването на специалиста, че е свършил добра работа, смятат 86% от респондентите.

Мотивиращо въздействие имат също уважението от страна на колегите и размерът на заплатата, считат експерти от IT Job Board – организацията, провела проучването. Шефовете следва да се замислят за създаване на култура на признание на успехите в своите отдели и възнаграждения за отлично свършена работа, препоръчват авторите на доклада.

Превключването към друг тип задания и отделянето на време за изпълнение на други задачи имат същото положително влияние върху производителността на труда, както и регулярните прекъсвания в работата. 84% от анкетираните са убедени, че честите прекъсвания са много полезни за ефективната им работа.

Почти две трети от респондентите са заявили, че запазват висока производителност за повече от час и половина, без да вземат почивка. Някои специалисти увеличават работния си ден, трудейки се у дома или идвайки по-рано в службата, като по този начин увеличават производителността си.

Почти половината ИТ специалисти признават, че колеги, които ги отклоняват от работа, са основни виновници за намалялата им производителност. Над половината пък твърдят, че разрушителен фактор за ефективността е шумната обстановка в офиса.

На работата пречат банкови онлайн операции, покупки в интернет магазини, четене на новини в сайтовете и дори игри на мобилния компютър.

За да останат производителни, ИТ специалистите винаги трябва да са наясно с приоритетите на бизнеса. Ако на тях им се говори за резултати, които трябва да бъдат достигнати, то мениджърите могат да са сигурни, че ИТ спецовете ще запазят ориентир и сами ще се концентрират върху изпълнение на задачите и поддържане на висока производителност, заключава анализът.

Коментар