Софтуер помага за ранно откриване на рака

Нов софтуер комбинира ключови техники за образна диагностика на рак на гърдата в една работна станция. Последната версия на Syngo Mammo Report, мамографска работна станция на Siemens, за пръв път съчетава томосинтеза, триизмерен ултразвук и триизмерен магнитен резонанс (МР) с двуизмерна мамография. По този начин специалистите в областта на гърдата могат без забавяне да интерпретират образи от различни прегледи на пациента, съобщи компанията.

Лекарите могат без забавяне да интерпретират образи от различни прегледи на пациента

Когато мамографията показва бучка в гърдата, рентгенолозите често трябва да използват допълнителни методи за образна диагностика за по-подробно диагностициране. Обикновено има различни работни станции за достъп до образите от ултразвук, ядрено-магнитен резонанс и мамографите. Последната версия на мамографската работна станция Syngo Mammo Report на Siemens подпомага рентгенолозите в едновременното представяне на образи от различни изследвания.

Освен че спестява време, директното сравнение на резултатите дава възможност за по-цялостна диагностика. В допълнение, Syngo Mammo Report поддържа триизмерни приложения за ултразвук, мамография и ЯМР. Техниките за триизмерна образна диагностика стават все по-важни за ранното откриване на рак на гърдата, особено при пациенти с плътна гръдна тъкан или с фамилна анамнеза за рак на гърдата.

Syngo Mammo Report позволява на потребителите и преглед на образи от системи за образна диагностика на други доставчици. Освен това, работната станция може да бъде интегрирана в радиологичните информационни системи на различните отдели като центъра за грижи за гърдата или отдела по радиология.

Коментар