Ендоскоп във вид на капсула облекчава стомашните прегледи

Нова технология за стомашни прегледи осигурява по-голям комфорт на пациента. Вместо традиционната ендоскопска сонда, пациентът поглъща ендоскоп във вид на капсула, която се направлява в стомаха с помощта на джойстик и магнитно поле. Технологията е създадена от специалисти в сектор „Здравеопазване" на Siemens и корпорация за медицински системи Olympus.

Капсулата предава по безжичен път образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Резултатите от първото предварително проучване, публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”, показват, че иновативният метод е приложим и достатъчно точен.

Концептуален модел на технологията беше представен за първи път на щанда на Olympus в рамките на изложението „Обединена европейска гастроентерологична седмица” (UEGW), което се провежда в Барселона (23-27 октомври).

Прототипът на магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE), разработен съвместно от Siemens и Olympus, се състои от иновативен насочващ магнит, информационна система за обработка на изображенията и управление на капсулата и ендоскоп във вид на капсула. Пациентът поглъща капсулата с вода, след което трябва да легне в системата за магнитно управление, като стомахът му с ендоскопа се намира в центъра на изкуствено генерирано магнитно поле.

Магнитът създава полета, които се променят в реално време и по този начин направляват капсулата. Магнитното поле позволява на лекаря да насочва капсулата с помощта на джойстик.

Камери в двата края на капсулата предават образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Ендоскопът във вид на капсула е с дължина приблизително 31 мм и с диаметър 11 мм.

Предварителното изследване за магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE) е проведено в реномирания институт „Арно Цанк” в Сен-Лоран-дю-Вар във Франция от д-р Жан-Франсоа Рей и колегите му. Резултатите от изследването са публикувани в медицинския журнал „Endoscopy” и показват, че новата технология е приложима и достатъчно точна при стомашно наблюдение и може да позволи ендоскопски прегледи с по-голямо удобство за пациента без нуждата от упойка.

В рамките на изследването, в което участват над 50 човека, са намерени 30 находки в стомаха на пациентите. 14 от тези находки са установени с ендоскоп във вид на капсула и стандартен ендоскоп; 10 от тях са открити единствено след преглед с ендоскоп във вид на капсула, а 6 – само със стандартен ендоскоп.

93% от участниците в изследването са се чувствали комфортно по време на прегледа, а 89% не са изпитали затруднение с поглъщането на капсулата. Относно бъдещите им прегледи, всички пациенти са отговорили, че предпочитат магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула пред традиционната гастроинтестинална ендоскопия.

Коментар