БСК: администрациите да приемат плащания и чрез POS-терминали

БСК поиска държавната и общинските администрации да бъдат задължени да приемат плащания и чрез POS-терминали, а не само по банков път. Всички държавни и общински такси да се плащат чрез POS-терминали, предложи председателят на камарата Божидар Данев на председателя на бюджетната комисия към НС – Менда Стоянова, и на министрите на финансите – Симеон Дянков, и на икономиката – Трайчо Трайков.

За целта е необходимо всички държавни и общински администрации да бъдат задължени да поставят устройства за плащане с кредитни и дебитни карти на местата за събиране на данъци и такси. Това може да стане чрез промяна в Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен в Парламента от Министерския съвет.

Сега държавните и общински администрации фактически задължават бизнеса и гражданите да ползват само един начин на плащане – този по банков път, което допълнително оскъпява административните услуги. По този начин държавните и общински власти прехвърлят тежестта на административното обслужване върху потребителите на административни услуги.

Предложението на БСК е, в съответствие с международната практика, да се даде възможност за ползване на всички позволени от закона начини на плащане, вкл. чрез POS-терминали. Освен че прилагането на тази мярка ще спести немалко средства на бизнеса и гражданите, очаква се чрез нея да се увеличи събираемостта, респективно – приходите от данъци и такси.

„Електронното разплащане ще подобри качеството на услугата, ще повиши капацитета на администрацията и ще бъде ефективна антикорупционна мярка. Предлаганата от нас законодателна промяна цели намаляване на административните и финансови тежести върху бизнеса и гражданите при извършване на преводи към държавни институции и общините”, се казва в писмото на председателя на БСК.

Коментари по темата: „БСК: администрациите да приемат плащания и чрез POS-терминали”

добавете коментар...

  1. Lancelot

    на всичкото отгоре ще спести и разходи – по инкасо на парите в брой.

  2. Miro

    Но ще намали постъпленията в касите на Сибанк. Как мислите, дали ще се случи по време на мандата на това правителство?

Коментар