Национална система ще оценява образованието

Министерството на образованието, младежта и науката, с подкрепата на Британски съвет, започва разработване на система за оценка на качеството на професионалното образование у нас. За тази цел ще се използва богат международен опит в тази област, благодарение на глобалния проект на Британски съвет „Професионални умения” (Skills for Employability), съобщи МОМН.

На двудневен семинар в Пловдив, който се провежда в момента, ще бъде направен анализ на текущата система за оценка на качеството на професионалното образование у нас. Работни групи, съставени от представители на работодатели, експерти от министерства, социални партньори и директори на професионални гимназии, ще обсъдят съществуващите практики, проблеми, национални цели, индикатори за оценка и механизми за осигуряване на качество.

„Професионални умения” се фокусира върху нуждата от изграждане на умения в глобалната икономика, така че националните образователни системи да отговорят по-добре на изискванията на пазара на труда и на потребностите на обучаващите се.

Проектът цели да изгради стабилни партньорства между бизнеса, правителството и образователните институции, като използва опита на Обединеното кралство във въвеждане на стандарти и прилагане на иновативни и творчески подходи в обучението за развиване на умения.

Разработването на национална система за оценка на качеството, с ясно формулирани и измерими критерии, ще направи българското професионално образование и обучение по-конкурентоспособно в Европейския съюз, подчертаха от МОМН.

Коментар