Райфайзенбанк въвежда SOA технология

IBM България ще оптимизира ИТ инфраструктурата на Райфайзенбанк чрез технологията SOA (Service Oriented Architecture). Целта е създаване на гъвкава инфраструктура, по най-високите стандарти в областта, която ще позволи изграждане и интеграция на приложения от висок клас.

С течение на времето в банката са натрупани множество хетерогенни приложения, обслужващи различните бизнес процеси. Преминаването към системи, ориентирани към предлагането на услуги, ще доведе до ефективно взаимодействие помежду им и интегрирано управление на бизнес процесите, съобщиха от IBM.

С помощта на SOA технологията, ИТ организацията на банката ще бъде в състояние да предоставя гъвкави услуги на бизнес направленията, намалявайки времето за внедряване на нови продукти и услуги.

IBM България вече има опит в подобни проекти и е дългогодишен партньор на Райфайзенбанк. В рамките на текущия проект, специалистите от двете компании ще реализират избран набор от уеб услуги, работещи и управлявани посредством IBM WebSphere Application Server и шина за услуги на базата на IBM Message Broker.

„Това е поредната мащабна инвестиция на Райфайзенбанк в съвременни информационни технологии, която ще повиши ефективността ни, ще понижи себестойността на услугите и ще подобри качеството на обслужване”, коментира Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Коментар