Усвоили сме 10% от предвидените средства от еврофондовете

България е усвоила 10 на сто от средствата по седемте оперативни програми, показват данните към 3 януари тази година.

В сравнение с 2009 г., когато усвоените средства от еврофондовете бяха малко над 1%, през 2010 г. темповете на оползотворяване са се увеличили почти десетократно, съобщи МС.

С достигане на това ниво министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев изпълни поетия ангажимент при встъпването си в длъжност, подчертаха от правителството.

Коментар