И монетите влизат в шпионския арсенал

Доклад на американското правителство разкрива, че в поне трима представители на фирми, работещи по секретни договори с американското правителство, които в периода от октомври 2005 г. до януари 2006 г. са пътували в Канада, са открити мистериозни монети. 

Експерти по разузнаване и технологии смятат, че такива предаватели, ако съществуват, биха могли да се използват за тайно проследяване на движението на хората, у които се намират, според CIA. Докладът не съдържа предположение за това кой може да следи американските контрактори и защо, както и не обяснява как Пентагонът е разбрал за уловката, как могат да функционират предавателите или дори на каква стойност са монетите.

Тези подробности са тайна, но заплахата и рискът са истински.

Канадската разузнавателна служба отрече да има нещо общо с това. Експертите също не допускат подобна възможност, защото разузнавателните агенции на двете държави са изключително близки и редовно споделят важни тайни.

Основни заподозрени според външни експерти са Китай, Русия и дори Франция. Тези държави активно изпълняват шпионски операции в Канада и то достатъчно сложни, за да включват и подобна технология.

Според експертите, монетите не са най-подходящо място за укриване на радио предаватели поради няколко причини: малки размери, които не позволяват монтиране на мощни предаватели; направени са от метал, който пречи на радио вълните; и ненадеждност, тъй като лесно сменят собственика си. 

Специалистите обаче не изключват възможността технологията да е постигнала голям напредък и тези ограничения да са преодолени по някакъв начин. Досега е известно, че ЦРУ е използвало кухи монети като тайници за съобщения и микрофилми.

Коментар