Корабният симулатор SPIRIT жъне успехи

SPIRIT симулира напълно реална обстановка

Българската компания ICB обяви, че уникалният софтуерен продукт – корабния симулатор SPIRIT – вече се използва от над 500 организации по света, включително и от военно-морските сили на САЩ.

SPIRIT е разработван в продължение на 6 години от 10 специалисти, съвместно с една от водещите световни компании в областта на морското дело – Конгсберг и международен екип от Норвегия, Дания, Швеция и Русия.

Симулаторът обучава капитани и корабни инженери в динамично позициониране на кораби и корабни системи, нефтени платформи и други морски съоръжения. Самият симулаторвъзпроизвежда реалната обстановка на над 120 пристанища по света, като предоставя пълна картина на заобикалящата среда, релефа на морското дъно и пристанищната светлинна сигнализация.

SPIRIT управлява не само атмосферните и морски условия на избраното пристанище, но и различните корабни системи – от двигателите и котвите, до електронните устройства, кабели и др. Симулаторът разполага с инструкторска и учебни станции, които могат да бъдат конфигурирани според нуждите на обучението.

Софтуерът включва симулиране на движение в реално време и контрол на различни динамични компоненти на кораба. Практически SPIRIT позволява контрол, координация и работа по компонентите на корабите, които напълно симулират реална обстановка и подготвят корабните капитани и инженери да реагират адекватно и да взимат решения в реалните условия на корабния мостик. ICB са разработили дори нов алгоритъм за управление на котвите на корабите.

Цената за SPIRIT се равнява на милиони долари, а понастоящем по него работи екип от 100 човека в 5 страни по света. За да може да създаде тази сложна софтуерна система от решения, ICB е разчитала на само на екипа си от програмисти, но и на 3D дизайнери, които са създали редица модели на пристанища и кораби, базирани на реални обекти и прецизна топографска информация.

Коментар