ОП Конкурентоспособност става по-привлекателна

Когато фирмите работят сериозно по проекти с възможност за финансиране от Оперативна програма „Конкурентоспособност", те могат да бъдат спечелени, заяви днес министър Трайчо Трайков при посещението си на четири предприятия във Велико Търново, които изпълняват проекти по програмата.

„Мегапорт", например, внедрява нова за България технология за екструзия на полиетилен. С това предприятието осигурява работа на още 34 души. „Хигиенно-медицинска индустрия" пък купува ново оборудване и въвежда два европейски сертификата за качество и за опазване на околната среда, които ще отворят вратите на европейския пазар за продукцията на предприятието.

„Соколов" ООД ще произвежда по-качествен бетон и разширява гамата бетонови изделия, а „Кармела" е закупила единствената засега у нас модерна високотехнологична линия за меки и твърди бисквити и назначава още 14 работника. Само тези 4 предприятия разкриват 50 нови работни места за квалифициран персонал.

Въведените облекчения за бизнеса подобряват достъпа до програмата и повишават усвояемостта на средствата, подчерта министърът. Така например, допускат се разходите за консултанти при подготовката на проекти. Извършва се предварителна проверка при подаване на документите и ако бъдат установени липси, те могат да бъдат представени допълнително.

Друго улеснение за бизнеса е премахването на месечното отчитане. Намалени са и сроковете за преглед на документи по време на изпълнение на проекти от 60 на 45 работни дни. Освен това този срок не започва да тече отначало при искане на допълнителни документи.

„ОП „Конкурентоспособност" е един от основните инструменти на правителството за директно подпомагане на бизнеса. Тази година МИЕТ ще обяви 10 процедури на стойност повече от 400 млн. евро. Амбицията на екипа на министерството е до края на годината да бъдат открити процедури за целия финансов ресурс на програмата в размер на 1.2 млрд. евро и да бъдат разплатени общо 600 млн. лева.

Нова възможност за финансиране по ОП Конкурентоспособност е схемата за енергийна ефективност, която ще бъде реализирана съвместно с ЕБВР. Вчера правителството одобри меморандума между МИЕТ и банката, според който 200 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност" ще бъдат предоставени за мерки за въвеждане на енергийна ефективност и енергийно спестяване в индустрията.

Към тази сума ЕБВР ще прибави свой ресурс от 200 млн. евро, както и най-добрите си практики при разглеждане на проекти. Банката ще предостави безплатна техническа помощ на стойност 1 млн. евро. Това е пилотен проект за извеждане на същинската оценка на проектите по оперативните програми извън администрацията. Очаква се тази практика да бъде много по-широко застъпена в следващия програмен период 2014-2020 г.

Коментар