Пиратството застрашава 2,5 млн. работни места годишно

Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) отбелязва днес Световния ден на интелектуалната собственост – събитие, което призовава ИТ индустрията, правителствата и потребителите да обсъждат открито и без колебание темата.

Защитата на авторското право е в основата на създаването на иновации, което може да стимулира икономическия рaстеж, да създаде нови работни места и да повиши приходите на правителствата и индустрията, подчертават от WIPO и Microsoft.

Необходими са сериозни мерки за защита на интелектуалната собственост, за  да бъдат налице предпоставките, необходими на индустрията да създава иновации, да повишава конкурентоспособността на малкия бизнес и да помогне на правителствата по целия свят да увеличат приходите си от данъци, произлизащи от разпространение и продажба на оригинален софтуер, подчертава Microsoft.

„В допълнение към повишаването на стабилността на икономиката, целенасочената политика за защита на интелектуалната собственост може да помогне за намаляване на софтуерното пиратство и фалшифициране, което застрашава бизнеса и излага потребителите на рисковете, свързани с използването на неоригинален софтуер“, каза Дейвид Фин, главен юрист в отдела на Microsoft за борба със софтуерното пиратство и фалшифициране.

„Софтуерното пиратство просперира в региони със слаба защита на интелектуалната собственост и има огромно негативно влияние върху световната икономика“, допълва Фин.

Според проучване,  проведено от Международната търговска камара през 2011 г., икономическите и социални последици от софтуерното пиратство и фалшифициране ще достигне 1,7 билиона щ.д. до 2015 г. и ще застрашат 2,5 милиона работни места годишно.

От друга страна, икономическите предимства за държавите, в които защитата на интелектуалната собственост е приоритет, са значителни. Според икономическо проучване, проведено от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA), намаляването на нивото на софтуерното пиратство в световен мащаб с 10 пункта за 4 години ще доведе до генериране на нов бизнес в размер на 142 милиарда щ.д. и до създаване на близо 500 000 нови работни места в ИТ индустрията.

Защитата на интелектуалната собственост е важна не само за световната икономика, но и за потребителите, които очакват от индустрията и правителствата да вземат сериозни мерки срещу неоригиналния софтуер, подчертава Microsoft. През 2010 г. компанията проведе проучване за нагласите сред 38 000 потребители в 20 държави – близо три четвърти от анкетираните са изявили своите очаквания индустрията и правителствата да правят повече, за да ги защитят от рисковете, до които води използването на неоригинален софтуер, като например кражбата на лични данни и компютърните вируси.

„Microsoft инвестира значително в технологични и образователни програми, за да направи пиратството на софтуер по-трудно, и ние ще продължим да настояваме за по-ефективни закони за защита на интелектуалната собственост от името на потребителите и бизнеса“, посочва Дейвид Фин.

Коментари по темата: „Пиратството застрашава 2,5 млн. работни места годишно”

добавете коментар...

  1. gh

    В статиите ви твърде често присъстват ГДБОП, Майкрософт България и СИБС (а сега и WIPO). Изкушавам се да мисля, че имате интерес да промотирате тяхната гледна точка за някои събития.

  2. tzarbd

    Хехехе любимя ми ден 🙂

Коментар