RFID решения подобряват ефективността на бизнеса

Няколко европейски държави реализират пилотен проект за въвеждане на RFID технология в малки и средни предприятия (МСП). В проекта са ангажирани 20 организации и фирми от 7 европейски държави – Белгия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Италия и Испания, а общият му бюджет е 2 200 000 евро, 50% от които са съфинансирани от ЕС, стана ясно на семинар, организиран от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Продължителността на проекта е 24 месеца (март 2010 – февруари 2012), през които участниците следва да демонстрират реалните ползи от въвеждане на технологията RFID в различни сектори на производството и услугите, както и да популяризират нейното широко приложение сред малките и средни предприятия в европейски мащаб, поясни Мая Маринова – изпълнителен директор на БАСКОМ.

Предприятията, включени в проекта, са от секторите строителство, логистика (България), пакетиране, пластмаси, документи, облекло, сигурност и туризъм. Вече са внедрени и оперират системи, базирани на иновативни бизнес модели с използване на RFID, чиято цел е да оптимизират процесите, да подобрят контрола и да повишат ефективността в предприятията.

RFID е комуникационен стандарт за предаване на данни и информация посредством радио вълни, с цел идентифициране и проследяване, базиран на комуникацията между т.нар. идентификатор (стикер, етикет – прикачени към даден продукт, карта, ключодържател и др.) и четящо устройство.

Технологията включва и компютърна система със специфичен приложен софтуер, към която се подават данните, поясни Мая Маринова. Във всеки идентификатор има вграден чип (за съхранение и обработка на информацията, модулиране и демодулиране на радиочестотния сигнал и др. специфични функции), със записан уникален номер и антена (за получаване и изпращане на сигнала).

Сред основните предимства на технологията са възможността информацията да бъде ”прочетена” от разстояние и без пряка видимост (при внасяне на стоката в склада, директно на рафтове или поточни линии), по-голямото количество информация, което могат да съдържат идентификаторите, възможността да бъдат идентифицирани голям брой стоки едновременно, да се прави многократен запис на информация през целия жизнен цикъл на продукта, да се извършва четене без човешка намеса, както и по-голямата устойчивост на външни влияния (температура, влага, химикали и др.).

Цвета Борисова, главен експерт в GS1 България – част от световната организация с нестопанска цел GSI, представи глобалните стандарти за автоматична идентификация на продукти, транспортни единици, амбалаж за многократна употреба, локации, за електронен обмен на бизнес съобщения, както и за идентификация чрез RFID. Тя описа редица области на приложение – от търговията, транспорта и логистиката, до здравеопазването – и даде примери за внедряване на RFID решения за проследяване на багажа в международното летище в Хонконг (където системата обработва 17 милиона обекта годишно), както и за плодове и зеленчуци в рамките на проект на Министерството на земеделието в Япония.

Коментар