Android приложения ще работят в Windows

Малка стартираща компания разработи Android среда за Windows. Технологията на BlueStacks позволява изпълнение на Android приложения на Windows системи.

Повечето досегашни решения с подобно предназначение разчитат на емулация, което силно влошава производителността. BlueStacks се отказва от емулацията за сметка на „native” изпълнение на Android приложения на x86 хардуер.

Компанията твърди, че Android приложенията, изпълнявани на нейната платформа, работят без закъснения, каквито се наблюдават при емулатора на Google, например.

BlueStacks направи първата публична демонстрация на своята технология по време на конференцията Citrix Synergy. Партньорството със Citrix ще позволи на компанията по-лесно да комерсиализира продукта.

Технологията разчита на тясна интеграция между Anroid и Windows, вкл. обединяване на файловата система, мрежовите настройки и пр. BlueStacks позволява пускане на Android приложения в отделни прозорци и създаване на преки пътища за тях.

Системата поддържа също възможност за пускане на пълно Android обкръжение на Windows. Външни приложения, създадени с помощта на стандартни средства на Android, няма да се нуждаят от прекомпилиране и могат да бъдат изпълнявани направо в BlueStacks.

Потребителите ще могат дори да инсталират Android програми от Amazon Android Appstore и да ги пускат под Windows.

Технологията на BlueStack вече впечатли инвеститорите. Компанията си е осигурила начално финансиране в размер на $7,6 млн. за превръщане проекта в реален бизнес продукт.

Демо: BlueStack

Коментар