ЕК осигури достъп до сайта си по IPv6

Уебсайтът на Европейската комисия – http://ec.europa.eu/ – става достъпен и за потребителите, ползващи версия 6 на интeрнет протокола, съобщиха от Брюксел във връзка със Световния ден на IPv6. ЕК се надява да насърчи и други организации от обществения сектор да се постараят да убедят съответните европейски производители да направят своите нови интелигентни устройства и сървъри съвместими с IPv6, т.е. да могат да прилагат тази версия. Внедряването на IPv6 е предвидено като основна задача по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Интернет функционира чрез предаване на малки „пакети“ от данни независимо един от друг, чийто маршрут в мрежата се определя автоматично съгласно набор от правила за международен обмен на данни, известен като Internet Protocol (IP). През 1984 г. с въвеждането на версия 4 на Internet Protocol (IPv4) бяха предоставени над 4 млрд. интернет адреса, но поради растящите потребности от нови онлайн услуги последният свободен от тях беше усвоен през февруари 2011 г.

С въвеждането на IPv6 ще се разполага с практически неограничен брой интернет адреси, което ще позволи бурното разрастване на нови онлайн услуги в бъдеще.

„Насърчавам правителствата, доставчиците на интернет услуги и съдържание, както и всички дружества, осъществяващи бизнес по интернет, да преминат колкото е възможно по-скоро към IPv6. В противен случай ще се сблъскаме с нещо, което не можем да си позволим в Европа: огромни пазарни нарушения, по-бавен интернет и отрицателно въздействие върху иновациите“, заяви Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии.

IPv6 беше въведена, за да се осигурят достатъчно интернет адреси с оглед на бъдещите потребности. Очаква се в хода на разрастването на интернет към тази глобална мрежа да бъдат включени милиони устройства (като смартфони, автомобили, електромери и битови електроуреди).

За обмен на данни ще бъдат свързани и милиарди сензори, образуващи т.нар. „интернет на нещата“, което ще доведе до ново поколение от „интелигентни“ услуги. За всяко едно от тези устройства ще бъде необходим отделен интернет адрес. Предоставяните от IPv6 много милиарди такива адреси ще покрият бъдещите потребности за разрастването на интернет.

IPv6 притежава и множество технически предимства като опростено постигане на сигурност, стандартна маршрутизация и възможност за лесно използване от устройства, предназначени за тази версия.

Преминаването към IPv6 е свързано с големи разходи, но е възможно те да бъдат драстично намалени чрез използване на нова информационна техника, която е съвместима с IPv6.

Сега обаче едва около 2% от целия трафик на данни по интернет е съвместим с IPv6. Поради това се налага съществуващата интернет инфраструктура да бъде модернизирана за преход към IPv6. Така ще се избегне непрекъснато забавяне на работата на интернет.

На 17 юни Комисията ще проведе семинар относно IPv6 в рамките на Асамблеята на Програмата в областта на цифровите технологии, а освен това ще финансира голям пилотен проект за стимулиране въвеждането на IPv6 от държавни органи. ЕК вече инвестира повече от 100 милиона евро в научноизследователска дейност и информационни кампании относно IPv6. Европейската научноизследователска компютърна мрежа GEANT вече е изцяло съвместима с IPv6.

Коментар