Фотоника ще осигури супербърз домашен интернет

Европа инвестира в изследвания в областта на фотониката, за да ускори развитието на високоскоростните широколентови технологии. В рамките на 13 проекта ще бъдат разработени технологии за осигуряване на супербърз домашен интернет (над 1 гигабайт в секунда).

Проектите са подбрани през 2010 г. съвместно от Европейската комисия, Австрия, Германия, Полша, Обединеното кралство и Израел, които заедно ще инвестират общо 22,3 милиона евро, съобщи ЕК.

Продължителността на проектите ще бъде от две до три години. Домакинствата и фирмите на 500 милиона европейски граждани ще получат достъп до суперскоростен интернет, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус.

Всички изследователски проекти са насочени към откриването на начин, по който компонентите (напр. приемно-предавателни устройства, усилватели и рутери) и ИТ системите да осигурят скорости от 1 и над 1 гигабайт/секунда за домашно ползване, като същевременно бъдат намалени оперативните разходи за ултрабърз широколентов достъп. Т.е. целта е да се разработят технологии за предоставяне на по-бърза услуга на клиентите, без това да е свързано с допълнителни разходи.

Една трета от финансирането на проектите се покрива от Комисията, а останалата част – от национални финансиращи агенции. Съвместният подход позволява на участващите държави да разработят много по-бързо високоскоростни оптични широколентови мрежи, тъй като необходимата за реализиране на пазара критична маса може да се натрупа по-успешно.

Тринадесетте изследователски проекта са обединени в инициативата Piano+, проект по схемата ERANET+, който е част от Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия. Осигуряването на бърз и ултрабърз широколентов достъп до интернет за всеки европейски гражданин до 2020 г. и увеличаване на инвестициите в европейските изследвания в областта на ИКТ са ключови цели от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Проектът ADDONAS е насочен към осигуряване на по-качествени приложения за видеоизлъчване и работа в реално време на мобилни устройства чрез оптимизиране на технологиите за превключване при супербързите широколентови системи. Благодарение на това, потокът от данни ще може да се изпраща само когато е необходимо, като по този начин ще се премахнат причините, водещи до претоварване на даден рутер. Същевременно въпросната технология ще бъде насочена към намаляване на общите разходи за електроенергия на операторите и ползвателите с над 50%.

Проектът ALOHA цели да увеличи преносния капацитет на полупроводниковите елементи за широколентово излъчване (оптични лазери), за да се постигнат ултрависоки скорости при предаване на данни. По-конкретно, ще се преследва увеличаване на скоростта на пренос най-малко до 10 гигабайта в секунда и ускорено масово навлизане на пазара на по-бързите лазерни компоненти.

Проектът TUCAN е насочен към създаване на евтина технология за приемо-предаватели с регулируема честота (т.е. лазери с променлива работна дължина на вълната), която ще бъде в състояние да постигне целевата цена на мрежата за достъп, като едновременно с това запази висок коефициента на полезно действие и намали енергийните нужди. Днешните мрежи са проектирани за работа с лазери с фиксирана дължина на вълната, които струват под 10 евро на лазер. Те обаче не са проектирани за обмен на големи обеми данни за отделен клиент (1-10 гигабайта/секунда), каквито ще бъдат необходими при супербързите мрежи за достъп.

Проектът SEPIANet
цели разработване на оптични компоненти, модули и подсистеми за бъдещи продукти за достъп на база на технология на печатни платки с вградени електрооптични елементи, която ще намали значително потреблението на енергия и ще увеличи ширината на честотната лента. При днешните мрежови системи за достъп на база на медни кабели това не е възможно.

С увеличеното търсене на услуги, използващи масово честотната лента, значението на ултрабързия широколентов достъп става все по-голямо в Европа. Новите услуги за бизнес и развлечение, които предлагат телевизорите с висока разделителна способност (HD) или 3D образ, зареждането на музика или видеоклипове на смартфони и видеоконферентните системи изискват интернет връзка доста по-бърза от тази, с която в момента разполага по принцип Европа.

Проблемът може да бъде решен чрез фотониката  – стратегическа технология, която води до иновации в много сектори, като например в сферата на комуникациите (вкл. супербърз интернет достъп), осветителните и медицинските приложения.

Коментари по темата: „Фотоника ще осигури супербърз домашен интернет”

добавете коментар...

 1. Dascalos

  8 бита = 1 баит

 2. The_Ghost

  И в момента има устроиства (с оптика ) с пренос 10GBits/s ( 1.25 GB/s ) и не са експериментални.

 3. Artista

  Не е ли Гигабит, а не гигабайт 🙂

 4. Оптика

  Че то си има оптика бе хораааа! Даже вие ли наскоро писахте че само при замяна на крайните ленти може да се осигури още по-бърз интернет като се използват различни цветови ивици едновременно???

  Предния коментар мисля че е най-точен. Как да усвоят още парички нашите пенсионери и недъгавите им родственици 🙂

 5. Иван

  Всичко е насочено към осигуряване на по-качествено усвояване на парите от научни пенсионери, филолози, океанолози, секретарки, които нищо не разбират от Интернет и преписват само псевдонаучни публикации. Не е по-различно от това, което се случва в България.

Коментар