Теленова въвежда ISO стандарт за сигурност с европейско финансиране

Доставчикът на комуникационни решения Теленова ООД сключи договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) за изпълнение на проект "Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех".

Проектът ще се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет, съобщиха от компанията.

70% от общия бюджет в размер на 215 000 лв. ще бъдат субсидирани по eвропейската програма, уточниха от Теленова.

Освен консултиране и сертифициране по ISO 27001 – информационна сигурност, проектът включва оборудването на фирмата със защитени файлов и репликиращ сървър (колокиран в специализиран център), лаптопи с пръстови отпечатъци, система за видеонаблюдение на офиса, система за систематизиране, обработка и контрол на информацията, мрежово оборудване с висока степен на защита, IP телефонна централа с криптиране и запис на разговорите, антивирусен софтуер, независимо мрежово захранване и др.

„Основният мотив за тази наша стъпка е, че за всички клиенти пазим както информационна и счетоводна информация, така и техническа – конфигурация на телефонната им централа, последен бекъп, описание на инсталацията, кабелни журнали и др. Целта ни е тази информация да бъде 100% запазена и гарантирана, за да позволява бързото й възстановяване при евентуална повреда”, коментира Георги Стефанов, управител на Теленова.

„Още повече, че нашата фирма предоставя на клиентите си 24 часов сервиз, 365 дни в годината, което означава, че информацията трябва да е постоянно достъпна за оторизираните за това лица”, допълни Стефанов.

Срoкът за изпълнение на проекта е една година. Въвеждането на стандарта и необходимите технически средства ще позволи на Теленова да предложи по-качествени и сигурни услуги на клиенти в България и Европейския съюз, заявиха от компанията.

Коментар