Усвоили сме 10,5 млн. евро по хай-тек проекти за 2 г.

Над 50 български фирми, университети и институти привлякоха повече от 10,5 млн. евро за 2 години от участие в проекти по европейски програми, които на национално ниво се координират от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

По тема „Информационни и комуникационни технологии” от Седма рамкова програма са спечелени  7 491 629 евро за периода юли 2009 – юли 2011 г. По втората тема към програмата – „Наука в обществото”, български организации са усвоили 600 000 евро за периода 2009 – 2010 г.

По програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и  иновации” средствата са 2 371 670  евро за периода 2009 – 2010 г. Тази сума не е окончателна, тъй като през септември се очакват резултатите от конкурс, проведен през юни, уточниха от МТИТС.

Представянето на българските участници по трите програми може да се отчете като добро. Наблюдава се известен превес на малките и средни предприятия, следвани от институтите на БАН, университетите и други организации. Това се оценява положително от Европейската комисия, тъй като един от приоритетите на тези програми е да се подпомогнат максимално високотехнологичните МСП.

На 26 юли ще бъде обявен нов конкурс за проекти по Седма рамкова програма, в който българските компании и научни организации могат да участват в консорциуми с представители на останалите европейски държави.

МТИТС оказва подкрепа на всички кандидати и участници, за да подготвят своите предложения, организира безплатни информационни дни и консултации. Министерството подкрепя приоритетно проекти с българско участие и е издействало да има допълнително финансиране в размер на 20 млн. евро за включване на участници от новите държави-членки в действащи проекти, припомни министър Ивайло Московски.

По инициатива на МТИТС бяха деблокирани възможностите български софтуерни организации да кандидатстват за финансиране по ОП „Конкурентоспособност".  Чрез разработена Методика за оценка на собствени иновативни софтуерни разработки на български фирми, кандидатстващи за финансиране по ОП „Конкурентоспособност", бе осигурен достъп на софтуерни компании до общ ресурс в размер на 19 558 300 лева.

Коментар