Технология на Онтотекст подобрява търсенето

Нова технология за семантично търсене и анализ показа вчера у нас Онтокест, лаборатория на Сирма Груп. Разработката беше представена за първи път през ноември м.г. по време на петата международна конференция за семантичен уеб в Атина (Джорджия, САЩ).

Демонстрация на търсене в над 1 милион документа с новини от последните четири години (около 1000 статии за бизнес на ден) разкри възможностите на технологията за по-лесно и по-бързо достигане до желаната информация.

Технологията се базира на модула CORE (Co-Occurrence and Ranking of Entities) от платформата KIM (Knowledge and Information Management)на Онтотекст. Модулът използва ефективен анализ на “взаимно появяване” на именувани обекти, на базата на семантични анотации. Подобна функционалност е подходяща за извличане на връзки между обекти, фасетно търсене и хронологично проследяване на популярност.

Готов продукт с възможностите на технологията може да се очаква след около три месеца, сподели Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст. Сред основните целеви групи на продукта ще бъде бизнесът, на който технологията ще даде по-добри възможности за търсене във фирмената информация.

Демонстрацията се състоя по време на конференция за 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Коментар