Франция ще отчита интелигентно енергията

Франция ще разчита на интелигентно решение за отчитане на консумацията на енергия. Първата по рода си система в страната се въвежда в национален мащаб от Atos Worldgrid, международното бизнес поделение на ИТ компанията Atos.

Вече е пусната системата за пилотния проект под ръководството на ERDF, енергоразпределително подразделение на националната електрическа компания на Франция.

Интелигентната компютърна система Linky е първата, която позволява пълна оперативна съвместимост и взаимозаменяемост на оборудване от различни производители. Управлението на енергийното отчитане е напълно автоматизирано, като решението включва както централна информационна система, така и децентрализиран Head-End софтуер, инсталиран в концентраторите с „умни” данни.

Linky е проектирана да оперира като интелигентна мрежа от типа смарт грид. Очаква се внедряването й да доведе до подобрена възвръщаемост на инвестициите, благодарение на оперативната съвместимост, взаимозаменяемост и възможност за дистанционно управление на операциите.

Клиентите на електрическата компания на Франция ще получат по-качественото обслужване, включително по-прецизни сметки на база реална консумация. 80% от операциите за управление на отчитането се извършват от разстояние, без да е нужно клиентът физически да присъства.

Новата система предоставя възможност и за автоматична регистрация на местата, където е прекъснато електроснабдяването и по-бързо възстановяване на услугата.

Чрез локалните си представителства Atos Worldgrid ще предложи решение и на други клиенти от енергийния и ютилити сектора, включително и в България, съобщи Жером дьо Парско, изпълнителен директор на компанията.

Архитектурата на Linky позволява на мениджърите на дистрибуторски мрежи постепенно да преминат към интелигентно управление на нисковолтови мрежи, които работят включително и с възобновяеми слънчева и вятърна енергия и електрически превозни средства.

От друга страна, новата интелигентна система позволява на компаниите за енергийни услуги да предоставят на клиентите редовни и прецизни сметки, както и данни в реално време, с помощта на които потребителите да контролират и управляват консумацията на енергия в своя дом.

Коментар