Публикуваха стратегията за ШЛ достъп

МТИТС публикува за обществено обсъждане актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до интернет. Инвестиционна инициатива за изграждане на инфраструктура за бърз интернет в селски райони е първата стъпка, набелязана в стратегията. Срокът на изпълнение е до края на 2013 година, а средствата за изграждане на мрежите – 40 млн. лв., са предвидени в Оперативна програма „Регионално развитие”.

След реализиране на проекта ще бъде преодоляна изолацията на жителите на отдалечени селища от цифровата икономика, посочиха от министерството.

Интеграцията на Националната електронна съобщителна мрежа ще бъде финансирана със 6,7 млн. лв. бюджетни средства. Оптимизирането на мрежовото оборудване и оптичната свързаност ще намали значително държавните разходи за поддръжка, твърдят от МТИТС.

За да функционира успешно електронното управление, ще бъде изградена допълнителна високоскоростна оптична свързаност на общинските центрове към електронната съобщителна мрежа, към коята ще се включат всички централни и общински администрации. В стратегията е предвидено до края на 2013 г. да бъдат отпуснати 44 млн. лв. за тази дейност от държавния бюджет.

Според анализ на Европейската инвестиционна банка, на България са необходими между 1,5 и 4 млрд. евро за постигане на целите, заложени в Цифровата програма за Европа в областта на широколентовия достъп до 2020 г. Очаква се делът на цифровата икономика у нас през 2020 г. да бъде 35% от брутния вътрешен продукт или 9,1 млрд. евро., а през 2030 г. – 23 млрд. евро.

Стратегията предвижда промени в законите за електронните съобщения и за устройство на териториите, за да бъдат облекчени процедурите и снижени инвестиционните разходи в процеса на проектиране и  строителство на електронни съобщителни мрежи. Предвижда се също гъвкаво управление на честотния спектър за удовлетворяване нарасналото търсене на мобилни широколентови услуги.

Необходимо е да бъде разработена нормативната база в областта на публично-частното партньорство. Ще се търсят нови финансови източници и инвестиционни инструменти, както и по-широко прилагане на държавна помощ с цел ускоряване на изграждането на мрежи за бърз интернет, уточниха от МТИТС.

Коментар