Свързаността доминира потребителските нагласи за 2012

Достъпът до интернет е едно от последните неща, от което хората, веднъж свързани към мрежата, биха се отказали, в случай че трябва да намалят разходите си. “Потребителите не могат без смартфон приложенията си, както рибата не може без вода”, коментира Микаел Бьорн, ръководител проучване в Ericsson ConsumerLab по повод новото проучане на компанията за тенденциите в потребителките нагласи през 2012 г.

Дори хора, които за първи път имат телефон, много бързо се превръщат в интернет потребители, а свързаността заема все по-важна роля в тяхното ежедневие, допълва Бьорн. Основните акценти в проучването са свързаността, която се е превърнала в необходимост също като пътищата и електричеството, социалните мрежи, които променят информационния поток, и възможността всеки да предоставя услуги.

Ето и десетте най-горещи тенденции за потребителите през настоящата година:

Свързаността е всичко. Свързаността се е превърнала в съществена необходимост, като въздуха, който дишаме. След като веднъж са били свързани с мрежата, достъпът до интернет е едно от последните неща, от което потребителите биха се отказали, в случай че трябва да намалят разходите си.

Всеки може да предлага услуги. Има изключително голямо търсене на нови услуги. Интернет дава възможност и на компаниите, и на потребителите да измислят нови решения и приложения.

Социалните медии променят информационния поток. Социалните медии увеличават потреблението на снимки, видео клипове и музика. С тяхна помощ читателите могат по-добре да преценяват значението на новината и да оставят коментар.

Мобилните телефони играят важна роля в ежедневието. Потребителите показват голям интерес към мобилните услуги, които са базирани на местоположение, т.е. възможността да ползват близки обекти и локални услуги. И ако 90% от всички притежатели на смартфони винаги носят телефон със себе си, то само 80% посочват, че носят и пари.

Прозрачност по-голяма от уединението. Хората започват да привикват да живеят живот на показ и очакват техните компании и други организации да се държат по същия начин.

Облакът прави нещата лесни за употреба. Споделянето на информация и притежаването на няколко постоянно свързани устройства се превръща в норма за потребителите, в резултат на появата на повече облачно-базирани услуги. Основната движеща сила в случая е лесната употреба.

Жените провокират навлизането на смарфоните. Проучване спед потребителите на смартфони през 2011 г. показва, че мъжете все още доминират по отношение на употребата на нишови услуги на смартфоните си, докато жените все повече използват стандартните услуги като гласови повиквания, кратки съобщения и Facebook. С активното обединяване на всички комуникационни канали в едно устройство, жените провокират масовото навлизане на смартфоните на пазара.

Улесняване на пазаруването. Наблюденията показват, че 67% от потребителите на смартфони се интересуват от мобилни плащания. Тези плащанията не трябва да се разглеждат като самостоятелно съществуваща дейност, а като част от ежедневното пазаруване, включващо също продуктова информация, бонус точки, сметки и дори навигация в магазини и молове.

Всичко е свързано. Мобилният трафик на данни надмина гласовите услуги през последното тримесечие на 2009 г. и достигна два пъти по-голям обем спрямо обажданията през първото тримесечие на 2011 г. Потребителите продължават все повече да се свързват с интернет и с нещата около себе си, като автомобили, вендинг машини, билетни портали и т.н.

Несигурни времена – потребителите се стремят към контрол. Във времена на икономическа нестабилност или в случаи на бедствия като земетресения се наблюдава възроден интерес на потребителите към комуналните услуги като вода и електричество. Тези фактори, както и промяната на наличния доход водят до желание на потребителите да контролират консумацията на подобни услуги.

Коментар