Видео трафикът задмина P2P мрежите

За първи път през миналата година интернет видео трафикът превиши този от P2P мрежите, показва статистика на Cisco.

През 2012 г. обемът на глобалния интернет трафик ще нарасне над два пъти и половина до 78,6 екзабайта на месец. В периода до 2015-та средногодишният темп на нарастване на трафика ще бъде 23,5%.

Основен фактор за увеличаващия се трафик в следващите четири години ще е гледането на видео в интернет. Към края на 2010 г. броят на потребителите на онлайн видео е превишил 1 милиард.

Очаква се до 2015 г. делът на видео трафика в глобалното интернет потребление да надвиши 57%, прогнозира Cisco. Ако през 2011 г. потребителският трафик (вкл. уеб сърфиране, потребителско видео и др.) е съставлявал 83% от общия, то към 2015 г. неговият дял ще нарасне до 87%. Делът на корпоративния трафик – е-поща, гласова връзка, интернет, уеб конференции и видеоконференции с висока резолюция – ще намалее от 17% на 13%.

Най-бързо развиващи се региони по IP трафик в периода 2010-2015 година ще станат Латинска Америка (48% годишен ръст) и Централна и Източна Европа (39%).

Коментар